NOU 2024: 8

Likestillingens neste steg — Mannsutvalgets rapport

Mannsutvalget er et offentlig utvalg som har fått i oppdrag å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer gjennom livsløpet. I sin rapport gir Mannsutvalget utvalget en oversikt over likestillingsutfordringer som rammer gutter og menn på ulike områder: familieliv, utdanning, arbeidsliv, fritid, helse, vold og utenforskap. Utvalget foreslår 35 tiltak som vil bidra til et mer likestilt samfunn.

Les dokumentet

Digitale vedlegg