NOU 2024: 8

Likestillingens neste steg— Mannsutvalgets rapport

Til innholdsfortegnelse

Til Kultur- og likestillingsdepartementet

Mannsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. august 2022 for å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 24. april 2024

Claus Moxnes Jervell Leder

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen

Arne Børke

Åsta Lovise Håverstad Einstabland

Julie Marie Borna Fossem

Brede Paulsen Hangeland

Aili Keskitalo

Idunn Tobiassen Mauseth

Aasmund Nordstoga

Liza Reisel

Ola By Rise

Are Saastad

Adam Andreas Bredesen Schjølberg

Camilla Stoltenberg

Sylo Taraku

Wasim Zahid

Nils-Erik Ulset

Kristian Landsgård Sekretariatsleder

Finn Skre Fjordholm

Erle Inderhaug

Mali Gulbrandsen Asmyhr

Gunder Nordgården

Til forsiden