Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieministeren har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tiltrådte: 14.10.2021
Født: 1967

Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo
E-post: postmottak@bfd.dep.no
Telefon: 22 24 24 01

Stortingsperioder

Representant nr 12 for Hordaland, 2009 - 2013, Sp.

Representant nr 15 for Hordaland, 2013 - 2017, Sp.

Representant nr 7 for Hordaland, 2017 - 2021, Sp.

Representant nr 6 for Hordaland, 2021 - 2025, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

2009-2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017
Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021
Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 12.10.2017 - 19.10.2017
Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2017 - 30.09.2021

2021-2025
Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

2009-2013
Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013

2017-2021
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2018

Medlemskap i gruppestyrer

2017-2021
Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning

Mjølkeråen skole 1974-1980

Marikollen ungdomsskole 1980-1983

Åsane gymnas 1983-1986

Cand.med, medisin, UiB 1986-1992

Yrke

Kommunelege II, Bremanger 1996-1997

Kommunelege II, Bergen 1999-2002

Verv

Medlem Bergen bystyre 2003-2007, 2007-2009

Medlem fylkesting, Hordaland 2007-2009

Medlem Styret for Bergen interkommunale renholdsverk (BIR) 2003-2007

Gruppeleder Bergen Sp 2003-2009

Medlem Sp's programkomité 2007-2009

6. varamedlem Sp's sentralstyre 2011-2013, 5. varamedlem 2013-2014