Administrativ ledelse i Barne- og familiedepartementet

Departementsråden er departementets administrative leder.
I departementsrådens stab inngår kommunikasjonsenheten, forværelse for departementsråd, og forværelser for politisk ledelse.