Ledige stillinger i Barne- og likestillingsdepartementet

Du kan søke jobb i Barne- og likestillingsdepartementet via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no. På en enkel måte kan du registrere CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Er du interessert i korleis økonomiske overføringar og andre tiltak påverkar barnefamiliane og samfunnsutviklinga?

  AVDELINGSDIREKTØR Vi søkjer etter avdelingsdirektør til seksjon for familiepolitikk og overføringar til barnefamiliane. Seksjonen sitt arbeidsområde er utvikling og forvalting av foreldrepengar, kontantstøtte, eingongsstønad og barnetrygd (overføringsordningane), overordna styring av familievernet og ...

Søknadsfrist: 23. oktober 2018

Til toppen