Ledige stillinger i Barne- og likestillingsdepartementet

Du kan søke jobb i Barne- og likestillingsdepartementet via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no. På en enkel måte kan du registrere CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Ekspedisjonssjef Familie- og oppvekstavdelingen

Familie- og oppvekstavdelingen (FOA) har en bred og variert portefølje med ansvar for utforming og samordning av den generelle barne- og ungdomspolitikken og den statlige samlivs- og familiepolitikken. Dette omfatter bl.a. regelverksutforming for de store overføringsordningene til barnefamilier (ca. 40 mrd. kr.), utforming av lover på familierettsområdet, familieverntjenesten, og samordning av regjeringens arbeid mot barnefattigdom og vold og overgrep mot barn.

Søknadsfrist: 26. august 2018

Ekspedisjonssjef Barnevernsavdelingen

Barnevernet utfører et viktig samfunnsoppdrag. Barnevernet skal sørge for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Barnevernsfeltet er i endring, både gjennom modernisering av regelverket, et kompetanseløft og faglig utvikling av tjenestene.

Søknadsfrist: 26. august 2018

 

Jurist – midlertidig stilling med varighet på inntil to år

Private aktører er viktige bidragsytere i barnevernet. Gode offentlige rammevilkår skal legge til rette for riktig bruk av dem. Barnevernsavdelingen skal nå foreta en helhetlig utredning og analyse av private aktørers rammevilkår i kommunalt og statlig barnevern. Hvis analysen tilsier det, skal utredningen følges opp med forslag til nødvendige endringer i regelverk og andre rammevilkår.   ...

Søknadsfrist: 28. august 2018

Avdelingsdirektør til Barnevernsavdelingen

Barnevernet utfører et viktig samfunnsoppdrag. Barnevernet skal sørge for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Barnevernsfeltet er i endring, både gjennom modernisering av regelverket, et kompetanseløft og faglig utvikling av tjenestene.   ...

Søknadsfrist: 26. august 2018