Ledige stillinger i Barne- og familiedepartementet

Du kan søke jobb i Barne- og familiedepartementet via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no. På en enkel måte kan du registrere CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

jobbnorge.no

 

Leder og eventuelt medarbeider til sekretariat for ekspertgruppe om barn i fattige familier (ny søknadsfrist)

Barne- og familiedepartementet skal sette ned en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Norge er et land som i internasjonal sammenheng har små økonomiske forskjeller, og de fleste barn i Norge vokser opp med gode oppvekstsvilkår. Likevel er det barn som vokser opp i familier med så lav inntekt eller levestandard at det kan avgrense deres oppvekstsvilkår og deltakelse i samfunnet, noe som kan prege livet deres og øke risikoen for å stå utenfor arbeids- og samfunnsliv som voksne. Det blir ...

Søknadsfrist: 15. august 2022

Vil du jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge?

Familie- og oppvekstavdelingen arbeider med politikkutvikling og forvalting på familie- og oppvekstområdet. Avdelingen forvalter de sentrale overføringene til barnefamiliene (foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte og engangsstønad), har ansvar for barne- og familierett, spørsmål om sosiale forskjeller, og vold mot barn og unge, samt forvaltning av tilskuddsordninger. Avdelingen har tre seksjoner: Seksjon for barnefamiliers levekår Seksjon for samliv, barnerett og internasjonale konvensjoner ...

Søknadsfrist: 11. august 2022

Er du jurist som vil jobbe i et faglig sterkt miljø med saker med stor oppmerksomhet?

Familie- og oppvekstavdelingen arbeider med politikkutvikling og forvalting på familie- og oppvekstområdet. Avdelingen forvalter de sentrale overføringene til barnefamiliene (foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte og engangsstønad), har ansvar for barne- og familierett, spørsmål om sosiale forskjeller, og vold mot barn og unge, samt forvaltning av tilskuddsordninger. Avdelingen har tre seksjoner:  Seksjon for barnefamiliers levekår Seksjon for samliv, barnerett og internasjonale ...

Søknadsfrist: 12. august 2022