Ledige stillinger i Barne- og familiedepartementet

Du kan søke jobb i Barne- og familiedepartementet via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no. På en enkel måte kan du registrere CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

jobbnorge.no

 

Stillinger utlyst på Jobbnorge.no

Seniorrådgiver, ettårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse

Staten er etter barnekonvensjonen forpliktet til å tilrettelegge for at barn får mulighet til å fremme sine synspunkter i alle forhold som ...

Søknadsfrist: 03.03.2024

Barneombud

Barneombudet har et bredt samfunnsoppdrag. Alle områder som berører barn og unge og deres interesser er innenfor Barneombudets mandat. Selv ...

Søknadsfrist: 04.04.2024