Ledige stillinger i Barne- og likestillingsdepartementet

Du kan søke jobb i Barne- og likestillingsdepartementet via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no. På en enkel måte kan du registrere CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Barneombud

Vi søker etter et engasjert og faglig sterkt barneombud som er genuint opptatt av rettigheter for barn og unge under 18 år og barn og unges rolle i samfunnet generelt. 

Se stillingsannonsen.

Søknadsfrist: 22.03.2018.

Ledig fast stilling i Statsrådsseksjonen i Barne- og likestillingsdepartementet

Sekretæroppgavene for politisk ledelse og departementsrådens stab er samlokalisert og består i dag av to medarbeidere. Sekretærstaben er et sentralt knutepunkt for saks- og informasjonsflyt i Barne- og likestillingsdepartementet, og samarbeider bl.a. tett med Statsministerens kontor, Stortinget, øvrige departementer samt departementets Kommunikasjonsenhet og avdelinger. Departementet skal nå utvide staben med én medarbeider, i en ...

Søknadsfrist: 3. mai 2018