Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Barne- og familiedepartementet

Du kan søke jobb i Barne- og familiedepartementet via vår elektroniske jobbportal Jobbnorge.no. På en enkel måte kan du registrere CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

jobbnorge.no

 

Fagdirektør - seksjon for tros- og livssynspolitikk 

Opplysningsvesenets fond ble dannet i 1821. Fondet har sin opprinnelse i eiendommer som i middelalderen tilhørte kirken og presteembetene. Fondet er i dag et eget rettssubjekt som eier finanskapital, festetomter, jord- og skogeiendommer, kulturhistorisk verdifulle bygninger og datterselskap innen småkraft og eiendomsutvikling. Den løpende forvaltningen ivaretas av et forvaltningsorgan (60 årsverk) med eget styre som er direkte underlagt departementet. Formuen i fondet er gitt en særskilt ...

Søknadsfrist: 13. januar 2020

Til toppen