Available positions in the Ministry of Children and Equality

Ledig engasjement som førstekonsulent/rådgiver - digitalisering

I Plan- og administrasjonsavdelingen er det ledig et toårig engasjement som førstekonsulent / rådgiver. Avdelingen har tre hovedfunksjoner: rådgivnings- og samordningsoppgaver for politisk og administrativ ledelse, utviklingsoppgaver for hele departementet og støtte- og servicefunksjoner. Plan- og administrasjonsavdelingen har et ansvar for å koordinere oppfølging av den sentrale IKT-politikken overfor ...

Apply date: 27. juni 2018