Available positions in the Ministry of Children and Equality

Vikariat som rådgiver/seniorrådgiver - samfunnssikkerhet og beredskap

I Plan- og administrasjonsavdelingen er det ledig vikariat som rådgiver / seniorrådgiver. Avdelingen har tre hovedfunksjoner: Rådgivnings- og samordningsoppgaver for politisk og administrativ ledelse, utviklingsoppgaver for hele departementet og støtte- og servicefunksjoner.   Hovedansvar i stillingen er koordinering av departementets arbeid med samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap. ...

Apply date: 22. desember 2017

Ønsker du å arbeide med statsbudsjettet?

Barne- og likestillingsdepartementet har en ledig fast stilling (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) som budsjettmedarbeider i Plan- og administrasjonsavdelingen.   Seksjon for budsjett og styring i Plan- og administrasjonsavdelingen søker etter deg som har utdanning på masternivå i økonomi/samfunnsøkonomi eller tilsvarende samfunnsvitenskapelig utdanning på masternivå som er relevant ...

Apply date: 18. desember 2017