Available positions in the Ministry of Children and Equality

Ledig fast stilling i Statsrådsseksjonen i Barne- og likestillingsdepartementet

Sekretæroppgavene for politisk ledelse og departementsrådens stab er samlokalisert og består i dag av to medarbeidere. Sekretærstaben er et sentralt knutepunkt for saks- og informasjonsflyt i Barne- og likestillingsdepartementet, og samarbeider bl.a. tett med Statsministerens kontor, Stortinget, øvrige departementer samt departementets Kommunikasjonsenhet og avdelinger. Departementet skal nå utvide staben med én medarbeider, i en ...

Apply date: 3. mai 2018