Available positions in the Ministry of Children and Families

Rådgjevar/seniorrådgjevar

Er du samfunnsengasjert, analytisk og kunnskapsorientert? Er du oppteken av korleis utsette barn og unge har det? Vil du vere med og utvikle barnevernet i framtida? Barnevernavdelinga har ledig eitt vikariat (opp til 1,5 år avhengig av oppstart) for ein engasjert samfunnsvitar. Stillinga er plassert i barnevernfagleg seksjon. Arbeidsoppgåvene inkluderer sakshandsaming og utvikling av seksjonen sitt ansvarsområde gjennom analysar og utgreiingar. For innplassering som rådgjevar krevst det minst ...

Apply date: 26. mai 2021

Samfunnsøkonom/samfunnsvitar;  (førstekonsulent/ rådgjevar/ seniorrådgjevar) 

Barnevernavdelinga har no ledig to stillingar som samfunnsøkonom/samfunnsvitar; eitt vikariat (førstekonsulent/rådgjevar) og ei fast stilling (rådgjevar/seniorrådgjevar). Vi søkjer etter samfunnsøkonomar ev. samfunnsvitarar til seksjonen for styring og forvalting. Barnevernet er ein sektor med store og viktige utfordringar når det gjeld styring og økonomi, og seksjonen for styring og forvalting er eit fagmiljø med viktige bidrag i utviklinga av barnevernet. Seksjonen skal medverke med ...

Apply date: 18. mai 2021