Available positions in the Ministry of Children and Families

Samfunnsøkonom/samfunnsvitar;  (førstekonsulent/ rådgjevar/ seniorrådgjevar) 

Barnevernavdelinga har no ledig to stillingar som samfunnsøkonom/samfunnsvitar; eitt vikariat (førstekonsulent/rådgjevar) og ei fast stilling (rådgjevar/seniorrådgjevar). Vi søkjer etter samfunnsøkonomar ev. samfunnsvitarar til seksjonen for styring og forvalting. Barnevernet er ein sektor med store og viktige utfordringar når det gjeld styring og økonomi, og seksjonen for styring og forvalting er eit fagmiljø med viktige bidrag i utviklinga av barnevernet. Seksjonen skal medverke med ...

Apply date: 18. mai 2021