Available positions in the Ministry of Children and Equality

Er du interessert i korleis økonomiske overføringar og andre tiltak påverkar barnefamiliane og samfunnsutviklinga?

  AVDELINGSDIREKTØR Vi søkjer etter avdelingsdirektør til seksjon for familiepolitikk og overføringar til barnefamiliane. Seksjonen sitt arbeidsområde er utvikling og forvalting av foreldrepengar, kontantstøtte, eingongsstønad og barnetrygd (overføringsordningane), overordna styring av familievernet og ...

Apply date: 23. oktober 2018

Go to the top