Available positions in the Ministry of Children and Equality

Rådgjevar/seniorrådgjevar

  Familie- og oppvekstavdelinga har ledig ei fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i seksjon for familiepolitikk og overføringar til barnefamiliane. Avdelinga har ansvar for politikkutforming på familie- og oppvekstområdet og forvaltar m.a. familieverntenesta og dei sentrale overføringsordningane for barnefamiliane (om lag 37,5 milliardar kroner i 2017). Du som vert ...

Apply date: 14.03.2017

Ledig lærlingeplass i kontor- og administrasjonsfaget

Barne- og likestillingsdepartementet skal ansette en lærling i kontor- og administrasjonsfaget for perioden 2017-2019. Vi søker deg som er interessert i kontor- og administrasjonsfaget, og som liker å jobbe med varierte oppgaver innenfor kontorstøtte, arkiv og økonomi. Du må ha fullført og bestått VG1 og VG2 i kontor- ...

Apply date: 01.03.2017