Available positions in the Ministry of Children and Equality

Jurist – midlertidig stilling med varighet på inntil to år

Private aktører er viktige bidragsytere i barnevernet. Gode offentlige rammevilkår skal legge til rette for riktig bruk av dem. Barnevernsavdelingen skal nå foreta en helhetlig utredning og analyse av private aktørers rammevilkår i kommunalt og statlig barnevern. Hvis analysen tilsier det, skal utredningen følges opp med forslag til nødvendige endringer i regelverk og andre rammevilkår.   ...

Apply date: 28. august 2018

Avdelingsdirektør til Barnevernsavdelingen

Barnevernet utfører et viktig samfunnsoppdrag. Barnevernet skal sørge for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Barnevernsfeltet er i endring, både gjennom modernisering av regelverket, et kompetanseløft og faglig utvikling av tjenestene.   ...

Apply date: 26. august 2018