Available positions in the Ministry of Children and Equality

To jurister til Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

Likestillings- og diskrimineringsloven skal fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelser og seksuell orientering. I dag blir klagesaker etter denne loven håndhevet av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN). Ombudet gir uttalelser om diskriminering, og nemnda fatter bindende vedtak og er et alternativ til domstolsbehandling. ...

Apply date: 6. november 2017

Vikariat som kommunikasjonsrådgiver

Vi har ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver fra 01.01 til 01.09.2018.   Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen mediehåndtering og kommunikasjonsrådgivning, mot fagavdelinger og politisk ledelse. Arbeidet består i å ivareta daglig mediehåndtering, bidra til produksjon av tekst, video og bilder i ...

Apply date: 20. oktober 2017