Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Available positions in the Ministry of Children and Families

Avdelingsdirektør

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutforminga på område som barnevern, oppveksten og levekåra til barn og unge, familie og samliv, tru og livssyn og forbrukarpolitikk. Departementet har omkring 150 tilsette, og er lokalisert sentralt i Oslo. For meir informasjon sjå www.regjeringen.no ...

Apply date: 31. oktober 2019

Nasjonal ekspert hos Generalsekretariatet for utdanning og kultur (EAC) i Europakommisjonen

Det er ledig et engasjement i 100 % stilling som nasjonal ekspert i DG EAC, enhet B.3 "Youth Programme, youth outreach tools and traineeships" i Europakommisjonen, Brussel. Engasjementet er på 2 år med mulighet for forlengelse med 1 år. Arbeidsstedet er Brussel. Tiltredelse første kvartal 2020. ...

Apply date: 22. oktober 2019

Go to the top