Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Available positions in the Ministry of Children and Families

Nye kommisjonsmedlemmer til Barnesakkyndig kommisjon

Arbeidet gjøres i hovedsak elektronisk og hvert medlem forventes å behandle en til tre rapporter per uke. Arbeidet betales per time etter gjeldende salærsatser. Medlemmene skal utføre arbeidet fra der de bor, med støtte og oppfølging fra lederen og sekretariatet. Det vil jevnlig bli avholdt faglige samlinger. Det er utarbeidet en egen veileder for sakkyndig arbeid i barnevernssaker. Veilederen skal ligge til grunn for kommisjonens vurdering av rapportene. Det er ønskelig at medlemmene kun i ...

Apply date: 3. mars 2020

Go to the top