Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rabas virggit Mánáid- ja dásseárvodepartemeanttas

Dál sáhtát ohcat barggu Mánáid- ja dásseárvodepartementii min elektrovnnalaš virgeuskkádaga JobbPort bokte. Hui álkit sáhtát registrerehit iežat CVa, čállit ohcama, mielddustit elektrovnnalaš duođaštusaid ja oahppoduođaštusaid ja sáddet buot elektrovnnalaččat.

Førstekonsulent/seniorkonsulent  

Vi søkjer etter ein ny medarbeidar i statsrådseksjonen. Statsrådseksjonen legg til rette arbeidsdagen for politisk og administrativ leiing i departementet og har fire medarbeidarar. Statsrådseksjonen er et sentralt knutepunkt for saks- og informasjonsflyt i Barne- og familiedepartementet og arbeider mellom anna tett med Statsministerens kontor, Stortinget og andre departement. ...

Ohcanáigemearri: 14. juni 2020

Arkivar og informasjonsforvaltar

I seksjon for arkiv og IKT søkjer vi etter ein ny medarbeidar. Vi er åtte kollegaer som har ansvar for IKT, informasjonstryggleik, informasjonsforvalting, digitalisering, tryggleik og beredskap. Vi ser etter deg som liker rutinearbeid, men samtidig har evne til å sjå nye løysingar innanfor digital informasjonshandtering. Seksjonen har ansvaret for drift av arkivet i departementet samt opplæring og brukarstøtte i sakshandssamingssystemet til alle medarbeidarar i departementet. Departementa ...

Ohcanáigemearri: 14. juni 2020

Kontorsjef

Vi søkjer etter ein leiar i ei nyoppretta stilling i Statrådseksjonen. Statsrådseksjonen er ein administrativ stab for politisk og administrativ leiing i departementet. Statsrådseksjonen har fire tilsette, og er eit sentralt knutepunkt for saks- og informasjonsflyt i Barne- og familiedepartementet. Seksjonen samarbeider mellom anna tett med avdelingane i departementet, andre departement, Statsministarens kontor og Stortinget. Til stillinga vil det óg liggje ymse prosjekt- og ...

Ohcanáigemearri: 7. juni 2020

Bajás