Rabas virggit Mánáid- ja dásseárvodepartemeanttas

Dál sáhtát ohcat barggu Mánáid- ja dásseárvodepartementii min elektrovnnalaš virgeuskkádaga JobbPort bokte. Hui álkit sáhtát registrerehit iežat CVa, čállit ohcama, mielddustit elektrovnnalaš duođaštusaid ja oahppoduođaštusaid ja sáddet buot elektrovnnalaččat.

Samfunnsøkonom/samfunnsvitar;  (førstekonsulent/ rådgjevar/ seniorrådgjevar) 

Barnevernavdelinga har no ledig to stillingar som samfunnsøkonom/samfunnsvitar; eitt vikariat (førstekonsulent/rådgjevar) og ei fast stilling (rådgjevar/seniorrådgjevar). Vi søkjer etter samfunnsøkonomar ev. samfunnsvitarar til seksjonen for styring og forvalting. Barnevernet er ein sektor med store og viktige utfordringar når det gjeld styring og økonomi, og seksjonen for styring og forvalting er eit fagmiljø med viktige bidrag i utviklinga av barnevernet. Seksjonen skal medverke med ...

Ohcanáigemearri: 18. mai 2021