Johtalusministtar Jon-Ivar Nygård (Bargiidbellodat)

E-poasta: postmottak@sd.dep.no
Telefovdna: 22 24 81 01

Riegádan: 1973
Doaibmagođii: 14.10.2021

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester.