Kontakt Barne- og familiedepartementet

Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Barne- og familiedepartementet.

Besøksadresse

Akersgata 59, Oslo

Vis kart

Postadresse

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Telefon

Sentralbord 22 24 90 90

Pressehenvendelser

Telefon: 977 73 634

E-post: media@bfd.dep.no 

Pressekontakter

E-post til departementet

postmottak@bfd.dep.no 

Vi gjør oppmerksom på at departementet ikke kan besvare henvendelser med sensitive / personlige opplysninger per e-post. Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi fullt navn og ordinær postadresse i din henvendelse til departementet.

Departementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven.

Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Overordnede retningslinjer for behandling av personopplysninger i BFD.

Departementets behandling av journalisters personopplysninger.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet.

Departementet er etter arkivlova forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

Motta post fra departementet i Digipost eller e-Boks

I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender departementet post til din digitale postkasse.

Les mer om hvordan du oppretter digital postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no.

Ansatte i BFD: Depkatalog.
E-post til ansatte: fornavn.etternavn@bfd.dep.no