Avdelinger

Kommunikasjonsenheten

Departementet legger vekt på åpenhet, og skal utgi korrekt informasjon til rett tid. Vi tar initiativ til kommunikasjonstiltak og har oppdaterte nyheter på www.regjeringen.no/bfd. Mediehenvendelser blir håndtert fortløpende.

Pressetelefonen: 977 73 634.

Pressetelefonen er betjent: Ukedager kl. 08.00 – 20.00, lørdag kl. 09.00 – 20.00 og søndag kl. 12.00 – 20.00. Ikke sms. 

E-post til Kommunikasjonsenheten.

Vi har ansvaret for: 

  • Barne- og familiedepartementets kommunikasjonsstategi
  • Kommunikasjon og medierådgivning
  • Internett (regjeringen.no/bld)     
  • Intranettet i Barne- og familiedepartementet
  • Pressemeldinger og pressekonferanser
  • Medieovervåking
  • Kommunikasjonsfaglige kurs
  • Samfunnskontakt og nettverksbygging

Kommunikasjonsenheten har hovedansvaret for informasjonsformidlingen fra departementet til media og allmennheten for øvrig. Enheten utarbeider overordnede mål og planer for departementets kommunikasjonsvirksomhet, i tråd med Barne- og familiedepartementets kommunikasjonsstrategi og den statlige informasjonspolitikken.

Kommunikasjonsenheten gir både løpende og mer langsiktige råd til politisk ledelse og avdelingene om bruk av kommunikasjon som virkemiddel, valg av kommunikasjonstiltak og kanal i henhold til målgruppe og budskap.