Styrer, råd og utvalg under Barne- og familiedepartementet

Søk i SRU-basen (alle statlige styrer, råd og utvalg)Eksisterende utvalg

 • Barnelovutvalget

  Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget skal gjennomgå barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Utvalget skulle opprinnelig legge fram forslag til en ny og moderne barneliv innen 1. september 2020. På grunn av koronasituasjonen er fristen utsatt til 1. desember 2020.

 • Familievernutvalget

  Familievernutvalget ble oppnevnt 15. mai 2018, og skal foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU 15 måneder etter oppstart.

 • Etikkinformasjonsutvalget

  Utvalget ble opprettet 1. juni 2018, og skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

  Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet.

Innstillinger fra tidligere utvalg