Styrer, råd og utvalg under Barne- og familiedepartementet

Søk i SRU-basen (alle statlige styrer, råd og utvalg)Eksisterende utvalg

 • Barnelovutvalget

  Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget skal gjennomgå barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Utvalget skal legge fram forslag til en ny og moderne barnelov i august 2020, innen 18 måneder fra oppstart.

 • Familievernutvalget

  Familievernutvalget ble oppnevnt 15. mai 2018, og skal foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU 15 måneder etter oppstart.

 • Etikkinformasjonsutvalget

  Utvalget ble opprettet 1. juni 2018, og skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

  Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet.

Innstillinger fra tidligere utvalg

Til toppen