Innstillinger 2011

  • Ungdommens maktutredning

    Utvalget leverte sin rapport om ungdom, makt og medvirkning 13. desember 2011. Utvalget ble ledet av Trond Viggo Torgersen.

  • Inkluderingsutvalget

    Inkluderingsutvalget leverte sin utredning om integrerings- og inkluderingspolitikken i Norge 14. juni 2011. Utvalget ble satt ned i statsråd 30. april 2010.

  • Velferd- og migrasjonsutvalget

    Utvalget la frem sin utredning 6. mai 2011. Utvalget skulle vurdere konsekvenser for velferdsmodellen ved økt migrasjon og internasjonal mobilitet.