Om Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet har fire fagavdelinger og en kommunikasjonsenhet. Departementet ledes av barne- og familieministeren. Statsråden har en politisk stab med tre statssekretærer og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets administrative leder.