Familie- og oppvekstavdelingen

Avdelingen har ansvar for utforming og samordning av den generelle barne- og ungdomspolitikken og den statlige samlivs- og familiepolitikken.

I dette inngår lovutviklingen på barne- og familierettsområdet, utvikling og forvaltning av overføringsordninger til barnefamiliene, forebyggende familievern, tilskudd og politikkutvikling på barne- og ungdomsområdet,  utvikling av adopsjonspolitikken samt sentrale tiltak i politikken for å forebygge og bistå mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.

Avdelingen er organisert i tre seksjoner. Disse er:

  • Seksjon for barnefamilienes levekår
  • Seksjon for samliv, barnerett og internasjonale konvensjoner
  • Seksjon for forebygging, oppvekst og analyse

Avdelingen deltar i internasjonalt arbeid på barne- og ungdomsområdet, familiepolitiske og familierettslige områder i fora som Nordisk Ministerråd, Europarådet, EU, FN og Haagkonferansen for internasjonal privatrett.   

  • Generell barne- og ungdomspolitikk
  • Adopsjon
  • Samliv og foreldreskap
  • Barne- og familierett
  • Overføringsordninger til barnefamiliene
  • Vold i nære relasjoner