Ekspedisjonssjef Emma C. Jensen Stenseth

Emma C. Jensen Stenseth

Adresse: Akersgata 59, 0030 Oslo
E-post: Emma-C.-Jensen.Stenseth@bfd.dep.no
Mobil: 481 12 206

Leder for Familie- og oppvekstavdelingen