Ansvarsområder og oppgaver

Departementet har ansvar for følgende politikkområder:

  • Familie og oppvekst 
  • Barnevernet 
  • Forbrukernes stilling 
  • Tro- og livssyn

For informasjon om de ulike politikkområdene og konkrete mål som ligger under disse, vises til omtale i departementets årlige budsjettproposisjon. 

Arbeidsområdene våre angår hverdagen for de fleste, og de beslutningene som fattes kan ha stor betydning for den enkelte.

Fagavdelingene forvalter lover og tilskuddsordninger, arbeider med planlegging, utredninger, stimuleringstiltak, veiledning, informasjon til allmennheten og berørte grupper.

Avdelingene gir også støtte til forskning, forsøk og utviklingsarbeid, og deltar i internasjonalt samarbeid.

R5
Barne- og familiedepartementet ligger i Akersgt. 59 i Oslo (R5).