Årsregnskap

Barne- og familiedepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Årsregnskap 2020

Barne- og familiedepartementet årsregnskap 2020 (PDF)

Revisjonsberetning for BFDs årsregnskap 2020 (PDF)


Årsregnskap for tidligere år