Årsregnskap

Barne- og familiedepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Årsregnskap 2023

Barne- og familiedepartementets årsregnskap 2023 (PDF)

Revisjonsberetning for BFDs årsregnskap 2023 (PDF)

Årsregnskap for tidligere år