Årsregnskap

Barne- og familiedepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Årsregnskap 2019

Barne- og familidepartementet årsregnskap 2019 (PDF)

Revisjonsberetning for BFDs årsregnskap 2019 (PDF)


Årsregnskap for tidligere år