Årsregnskap for tidligere år

 • Årsregnskap 2022

  Barne- og familiedepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

 • Årsregnskap 2021

  Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

 • Årsregnskap 2020

  Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

 • Årsregnskap 2019

  Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

 • Årsregnskap 2018

  Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

 • Årsregnskap 2017

  Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

 • Årsregnskap 2016

  Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

 • Årsregnskap 2015

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

 • Årsregnskap 2014

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.