Årsregnskap 2016

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Barne- og likestillingsdepartementes årsregnskap for 2016 (PDF)

Revisjonsberetning for BLDs årsregnskap 2016 (PDF).

Se årsregnskap for 2015 og 2014.