Årsregnskap 2020

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Barne- og familiedepartementet årsregnskap 2020 (PDF)

Revisjonsberetning for BFDs årsregnskap 2020 (PDF)