Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. "Målet for regjeringens forsvarspolitikk er å ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og forebygge krig og konflikt."

Tiltrådte: 12.04.2022

Adresse: Pb. 8126 Dep., , 0032 Oslo
E-post: postmottak@fd.dep.no
Telefon: 23 09 80 00

Bjørn Arild Gram (Sp) ble forsvarsminister 12. april 2022.

Gram var kommunal- og distriktsminister fra 14. oktober 2021 til 12. april 2022. 

Før det var han styreleder i KS i perioden fra februar 2020 og til oktober 2021.

Gram har vært ordfører i Steinkjer kommune fra 2007 til 2020, og nestleder i KS' hovedstyre siden 2012. Han er siviløkonom av utdanning, og har også studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon.

Bjørn Arild Gram var avdelingsleder for Telenor Mobil i perioden 2000 - 2004. Han har også vært statssekretær i Finansdepartementet fra 2005 - 2007, politisk rådgiver i Stortinget og politisk sekretær for fylkesordfører Kolbjørn Almlid. 

Han har vært styremedlem i Helse Nord-Trøndelag HF i perioden 2012 - 20 og var møtende varamedlem i styret i Finanstilsynet fram til 14 oktober 2021.

Gram var fylkesleder i Senterpartiet i Nord-Trøndelag fra 2004 - 2006 og fra 2010 - 2012.

Han var fylkestingsrepresentant i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 1995 - 2019.