Friheten må vi aldri ta for gitt

8. mai vaier flaggene, i rødt hvitt og blått, fra flaggstenger over hele landet. Denne dagen er det 79 år siden barn og voksne over hele landet feiret at Norge igjen var fritt. Fritt fra okkupasjon, fritt fra nazismen, fritt fra frykt, kontroll og tvang.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet legger ned en blomsterkrans ved Normandieplassen i Oslo.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) la ned blomsterkrans ved Normandieplassen i Oslo på frigjørings- og veterandagen 8.mai. Foto: Synne Kvam

Vi lovet oss selv, aldri mer 9. april! Aldri mer skulle Norge invaderes og okkuperes. Aldri mer skulle vi bli tvunget til å gi etter for overmakten. Vi bygde et sterkt forsvar, og var med på å grunnlegge verdenshistoriens mest vellykkede og mektige forsvarsallianse: NATO.

I dag ser vi igjen en totalitær stat i Europa, som med vold og militærmakt forsøker å tvinge et demokrati i kne. Vi ser igjen skyttergraver som deler et land, og vi hører tordenen fra artilleriet. Som et fritt og demokratisk land, er det vår plikt å hjelpe Ukraina i deres kamp. Derfor foreslår regjeringen å øke støtten til Ukraina ytterligere i år, fra 15 til 22 milliarder kroner. Ukraina sloss for retten til eget land, for retten til å kunne bestemme selv og for sin historie, kultur og språk. De sloss også for våre verdier. For en verdensorden hvor det ikke er den sterkestes rett som styrer.

NATO er en allianse bygget av demokratier, for demokratienes forsvar. Da vi signerte Atlanterhavspakten, var vi ett av de tolv landene som opprettet NATO. Nå består alliansen av 32 land, etter at vi endelig kunne ønske Finland og Sverige velkommen som medlemmer. Vi er nå et samlet Norden i NATO. Jeg tror at mange har følt det samme som meg – at det er naturlig at våre gode naboer er en del av vårt felles forsvar.

NATO er bygget på prinsippet om én for alle – alle for én. Det betyr også at vi må ta vår del av ansvaret. Vi må styrke vårt eget forsvar, både for vår egen del, og for å kunne komme våre allierte til unnsetning. Derfor har regjeringen lagt frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren; Forsvarsløftet – for Norges trygghet. Her foreslår vi en formidabel styrking av Forsvaret. Vi har ingen tid å miste, og derfor foreslår vi å starte dette løftet allerede i år med 5 milliarder kroner. I alt styrkes forsvarsbudsjettet med 7 milliarder i revidert nasjonalbudsjett.

Et forsvar er ingenting uten mennesker. Kvinner og menn, som i ytterste konsekvens er villige til å ofre alt – for oss; for fellesskapet. Når regjeringen sender personell til områder med krig og krise, følger det et særlig ansvar for å ta vare på dem og deres familier etterpå. Derfor har regjeringen lagt frem en ny tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner. For å takke og ta vare på de som har stått i fremste linje for å sikre vår frihet og selvstendighet.

8. mai takker vi alle de som har gjort tjeneste for oss, samtidig som vi minner hverandre på hva som kreves for at flaggene i rødt, hvitt og blått for all fremtid kan vaie i vinden fra flaggstengene i hele Norge.