Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 1-20 av 392 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om deltakelse på Atomvåpenforbudets statspartsmøte

  17.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om regjeringen vil sende noen fra politisk ledelse til atomvåpenforbudets andre statspartsmøte i 2024.

 • Svar på spørsmål om de folkerettsstridige israelske bosettingene

  17.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hvilke nye tiltak vil utenriksministeren ta initiativ til for at FNs sikkerhetsråds resolusjon om de folkerettsstridige israelske bosettingene blir implementert.

 • Svar på spørsmål om Vest-Sahara-konflikten

  15.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ane Breivik (V) om hvordan regjeringen arbeider med å legge press på Marokko for at delene av Vest-Sahara som de holder under okkupasjon skal gjøres tilgjengelig for FNs

 • Svar på skriftlig spørsmål om ordningen "arbeidende gjest"

  14.03.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) - om ordningen "arbeidende gjest".

 • Svar på spørsmål om Baha'ier i Iran

  09.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om regjeringen er i dialog med andre land for å øve press på iranske myndigheter for å bidra til å hjelpe Baha’ienes situasjon.

 • Svar på spørsmål om nordmenn i økonomisk nød i utlandet

  03.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Mímir Kristjánsson (Rødt) om hva utenrikstjenesten foretar seg for å hjelpe syke og uføre nordmenn i økonomisk nød hjem fra utlandet.

 • Svar på spørsmål om hjemhenting av norske borgere

  03.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Wiborg (Frp) om norske myndigheter for tiden arbeider med å bistå eller hente personer til Norge som har tilsluttet seg IS eller andre terroristorganisasjoner.

 • Svar på skriftlig spørsmål om nordisk hestesport

  03.03.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal - om landbruksministeren bidra til at Mattilsynet retter opp i diskrimineringen av to betydeligegrener i nordisk hestesport så raskt som

 • Svar på skriftlig spørsmål om konkurransekraft hos Geno og Norsvin

  02.03.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ane Breivik (V) - Vedr frykt for tapt konkurransekraft hos Geno og Norsvin som følge av strenge regler for genredigering i Norge.

 • Svar på skriftlig spørsmål om å sikre reindriftas arealgrunnlag

  28.02.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) om - Hva gjør dagens regjering for å sikre reindriftas arealgrunnlag.

 • Svar på skriftlig spørsmål om grensekontroll

  28.02.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) om å sikre en kostnad for grensekontroll som er konkurransedyktig.

 • Svar på spørsmål om Sør-Afrikas militærøvelse med Russland og Kina

  27.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om utenriksministeren kan klargjøre hva Norge mener om at Sør-Afrika i den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen skal avholde militærøvelse med Russland og Kina.

 • Svar på spørsmål om rettssak i Hongkong

  24.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (Venstre) om representanter for norske myndigheter er til stede under rettssaken mot en rekke demokratiforkjempere i Hongkong.

 • Svar på spørsmål om menneskerettsbrudd i Nicaragua

  22.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag Inge Ulstein (KrF) om hvordan Norge har reagert overfor Ortega-regimets brudd på menneskerettighetene, deriblant trosfriheten, og forfølgelse av kirkelige representanter og andre

 • Svar på spørsmål om støtte til aktører i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria

  22.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om regjeringa vil 1) skalera opp støtta til lokale aktørar i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Syria og 2) sørga for at pengar kan kanaliserast via aktørar som UD

 • Svar på spørsmål om utgreiing av erfaringane med EØS-avtalen

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Alfred Jens Bjørlo (Venstre) om på kva måte utvalet som utgreiar erfaringane med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU skal vurdere betydinga av full tilgang til deltaking i EU

 • Svar på spørsmål om dispensasjoner for pårørende i Ukraina med nære som ligger for døden i Norge

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om utenriksministeren vil ta initiativ overfor ukrainske myndigheter om å få på plass mulige dispensasjoner for pårørende i Ukraina slik at de kan komme til

 • Svar på spørsmål om norsk forsvarsmateriell og Israel

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om norskeide våpenselskapers salg av forsvarsmateriell og komponenter som ender opp i Israel og om den norske statens samarbeid om forsvars- og overvåkingsutstyr med

 • Svar på spørsmål om støtte til de jordskjelvrammede landene

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) om regjeringen vil imøtekomme en forespørsel fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) om to milliarder norske kroner i

 • Svar på spørsmål om støtte til Tyrkia og Syria etter jordskjelvet

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksmnister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om regjeringa vil trappa opp norsk støtte, be tyrkiske styresmakter sørga for at aktuelle grenseovergangar til Syria haldast opne og at dei opnar fleire for humanitær