Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 1-20 av 65 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om Russland, USA, atomvåpen og nedrustning

  21.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om blant annet Russlands og USAs eventuelle atomvåpen utenfor egne grenser i Europa, og hvordan og i hvilke fora regjeringen vil bidra til at forslaget om at USA og

 • Svar på spørsmål om embetsverket i Utenriksdepartementet

  20.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hva lønnsnivået er for ambassadører og øvrig embetsverk i departementet, og om ansatte har mulighet til å leie ut egen bolig i Norge ved utenlandsoppdrag.

 • Svar på spørsmål om overvåkingsteknologi

  19.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren vil vurdere å inkludere biometrisk overvåkningsteknologi på flerbruksvarelisten over lisenspliktig materiell.

 • Svar på skriftlig spørsmål om regjeringens strømstøtteordning

  19.01.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) om regjeringens strømstøtteordning.

 • Svar på skriftlig spørsmål om å innføre priskontroll på rene skogeiendommer

  17.01.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om hva regjeringen ønsker å oppnå ved å på nytt innføre priskontroll på skogeiendommer og i hvilken form skal den innføres.

 • Svar på skriftlig spørsmål om konkurransereglene i dagligvarekjedene

  17.01.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om forventer statsråden at dagligvarekjedene følger opp hennes beskjed til dem om nærmere prissamarbeid.

 • Svar på spørsmål om en FN-resolusjon om Jerusalem

  14.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H)  om hva som er statsrådens begrunnelse for Norges tilslutning til  FN-resolusjonen A/RES/76/12 om blant annet Tempelhøyden i Jerusalem - der land som USA og Canada stemte

 • Svar på spørsmål om bruk av norsk sider

  14.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sveinung Stensland (H) om utenriksministeren vil bidra til at norsk sider fremmes ved at det serveres i norske ambassader ved anledninger der det er naturlig å servere denne type

 • Svar på spørsmål om internerte barn i Syria

  14.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Grete Wold (SV) om hva utenriksministeren vil gjøre for å sikre at barna til de terrorsiktede kvinnene fra Bærum som er internert i Syria får ivaretatt sine rettigheter, og om

 • Svar på skriftlig spørsmål om transport og avliving av dyr

  14.01.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) om transport og avliving av dyr.

 • Svar på spørsmål om partnerland i utviklingspolitikken

  14.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om hvordan regjeringen arbeider med revisjon av partnerlandsstrategien for utviklingsland.

 • Svar på skriftlig spørsmål om tiltak for Jillen-Njaarke reinbeitedistrik

  11.01.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt). Vil statsråden gjøre tiltak for å avverge beitekrise og dyrevelferdskatastrofe for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ved flytting

 • Svar på spørsmål om avisutgiver i Hongkong

  10.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren vil ta opp tiltalen mot avisutgiver Jimmy Lai i Hongkong med sin kinesiske motpart.

 • Landbruks- og matministerens svar under Stortingets muntlige spørretime 5.1.2022 om strøm- og matvarepriser

  05.01.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) og Linda Hofstad Helleland (H)

 • Svar på spørsmål om terrorlisting av palestinske organisasjoner

  04.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hvorfor regjeringen ikke har bedt Israel trekke tilbake terrorlistingen av de seks palestinske organisasjonene og hvilke datoer og frister utenriksministeren har

 • Svar på spørsmål om regjeringens atomvåpenpolitikk

  04.01.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Hege Bae Nyholt (Rødt) om utenriksministeren kan avklare hva Norges syn er på no-first-use eller sole-purpose policy, og om  regjeringen på generelt grunnlag mener at en slik

 • Svar på spørsmål om Kinas behandling av Litauen

  22.12.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Nora Jungeilges Heyerdahl (MDG) om hva regjeringen vil gjøre for å støtte Litauen, og om Kinas behandling av Litauen vil få konsekvenser for de pågående forhandlingene om en

 • Svar på spørsmål om utenlandstjeneste og reiseforsikring

  21.12.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren er kjent med at ektefeller og samboere av norske diplomater i utenlandstjeneste i enkelte tilfeller møter utfordringer med å sikre seg tilfredsstillende

 • Svar på skriftlig spørsmål om økt tollsats på gjær fra Egypt

  21.12.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) om hvorfor har plutselig tollsatsen på gjær fra Egypt økt, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at dette ikke skal gå utover

 • Svar på spørsmål om konflikten i Bosnia-Hercegovina

  21.12.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hvordan utenriksministeren vurderer situasjonen i Bosnia-Hercegovina, og hvordan bidrar Norge for å forhindre at konflikten blusser opp igjen.