Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 1-20 av 2196 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på skriftlig spørsmål om bemanning i veterinærvakta

  13.09.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om bemanning i veterinærvakta.

 • Svar på skriftlig spørsmål om piggtråd og andre farlige innretninger

  13.09.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) om uønsket piggtråd og andre farlige innretninger blir fjernet.

 • Svar på skriftleg spørsmål om auka strømprisar som vil gje norske bønder ekstra utgifter

  13.09.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om aukta straumprisar som vil gje norske bønder ekstra utgifter på mellom 500 og 750 mill. kr.

 • Svar på skriftlig spørsmål om regler for krav til gjødsel og spredeareal

  13.09.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad Sp om nye regler for krav til gjødsel og spredeareal.

 • Svar på spørsmål om hvorfor norske myndigheter trenerer arbeidet i FNs menneskerettighetsråd

  09.09.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra fra representanten Lars Haltbrekken (SV) om hvorfor trenerer norske myndigheter arbeidet i FNs menneskerettighetsråd med en anerkjennelse av retten til et trygt, sunt og bærekraftig miljø

 • Svar på skriftlig spørsmål om frostskader på frukttre i Telemark

  07.09.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om frostskader på frukttre i Telemark.

 • Svar på skriftlig spørsmål om status om erstatning til pelsdyrbøndene

  07.09.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om status i saken om erstatning til pelsdyrbøndene

 • Svar på spørsmål om norske kvinner i leire i Nordøst-Syria

  06.09.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om regjeringen er i gang med en operasjon for å hente flere IS-kvinner fra Syria eller om det foreligger noen slike planer.

 • Svar på spørsmål om Martine-saken

  06.09.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om henvendelsen om et mulig utleveringstilbud av drapsmistenkte i Martine-saken.

 • Svar på spørsmål om utreise fra Afghanistan

  03.09.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (Frp) om hvor mange av de som har fått eller bedt om assistanse til utreise fra Afghanistan har på et tidligere tidspunkt fått beskyttelse fra Afghanistan i Norge.

 • Svar på skriftlig spørsmål om tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord

  01.09.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (A) om helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv - Hvorfor har ikke forslag til

 • Svar på spørsmål om norske borgere i Afghanistan

  26.08.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmal fra Jon Engen-Helgheim (Frp) om hun har kjennskap til om det befinner seg norske borgere i Afghanistan som tidligere har fått beskyttelse i Norge.

 • Svar på skriftlig spørsmål om tilgangen på mat i Norge

  23.08.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om tilgangen på mat i Norge dersom avlingssvikt hos viktige mateksportører, krig eller andre alvorlige hendelser.

 • Svar på spørsmål om bistandsmidler

  18.08.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om en oppdatert og samlet oversikt over alle tilsagn om bistandsmidler regjeringen anser Norge for å være politisk bundet av, fordelt år for år for perioden 2022-

 • Svar på spørsmål om Isil-angrep

  12.08.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om Isil-angrep mot jesidi-befolkningen i Irak og Syria skal omtales som folkemord.

 • Svar på skriftlig spørsmål om Biobasert verdiskaping

  11.08.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om rapporten Biobasert verdiskaping utarbeidet av NMBU.

 • Svar på spørsmål om mottakerland som har blitt mer selvhjulpne av norsk bistand

  07.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om statsråden kan fremlegge en liste over mottakerland av norsk bistand som har blitt selvhjulpne og derigjennom uavhengige av økonomisk bistand.

 • Svar på spørsmål om norsk batteriproduksjon og toll

  07.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Tor André Johnsen (Frp) om hva norske myndigheter konkret gjør for å sørge for at norske batteriprodusenter ikke skal bli pålagt en ekstra toll og hvordan fremdriften er i arbeide.

 • Svar på spørsmålet om lønnsnivået i Utenriksdepartementets lederstillinger

  05.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om å greie ut og redegjøre for lønnsnivået i Utenriksdepartementet for lederstillinger både internt i UD i Norge, men spesielt på utenriksstasjonene for

 • Svar på spørsmål om UDs skjematiske tidslinje i Martine-saken

  05.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om en skjematisk oversikt langs en tidslinje over hva Utenriksdepartementet har foretatt seg i Martine-saken, og gi et anslag for når vi kan forvente å se