Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 1-20 av 2180 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om mottakerland som har blitt mer selvhjulpne av norsk bistand

  07.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om statsråden kan fremlegge en liste over mottakerland av norsk bistand som har blitt selvhjulpne og derigjennom uavhengige av økonomisk bistand.

 • Svar på spørsmål om norsk batteriproduksjon og toll

  07.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Tor André Johnsen (Frp) om hva norske myndigheter konkret gjør for å sørge for at norske batteriprodusenter ikke skal bli pålagt en ekstra toll og hvordan fremdriften er i arbeide.

 • Svar på spørsmålet om lønnsnivået i Utenriksdepartementets lederstillinger

  05.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om å greie ut og redegjøre for lønnsnivået i Utenriksdepartementet for lederstillinger både internt i UD i Norge, men spesielt på utenriksstasjonene for

 • Svar på spørsmål om UDs skjematiske tidslinje i Martine-saken

  05.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om en skjematisk oversikt langs en tidslinje over hva Utenriksdepartementet har foretatt seg i Martine-saken, og gi et anslag for når vi kan forvente å se

 • Svar på skriftlig spørsmål om WTO

  05.07.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om handlingsrommet i WTO.

 • Svar på skriftlig spørsmål om dagens tollvern

  05.07.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om dagens tollvern.

 • Svar på spørsmålet om å legge frem en liste over alle EU/EØS-direktiver

  05.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Morten Wold (Frp) om å legge frem en liste over alle EU/EØS-direktiver, forordninger eller pålegg fra ESA, som står på trappene og som kan utfordre Norges selvråderett.

 • Svar på skriftlig spørsmål om erstatningsordningene for fôrlag og pelserier

  05.07.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om hvordan regjeringen jobber med erstatningsordningene for fôrlag og pelserier og hvordan vil departementet involvere

 • Svar på skriftlig spørsmål om hogst i yngletida om våren og forsommeren

  05.07.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om mange fuglereir og -unger blir ødelagt/drept ved hogst i yngletida om våren og forsommeren.

 • Svar på skriftlig spørsmål om NIBIO-rapporten ang. pelsdyrnæringen

  05.07.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) om hvilken prosess og tidslinje legger regjeringen opp til for å sikre en omforent forståelse av innholdet i NIBIO-rapporten

 • Svar på spørsmålet om hvordan Norads midler blir fordelt i praksis

  05.07.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra representanten Marit Knutsdatter Strand (Sp) om hvordan funksjonen og formålet, og hvordan midlene i Norad blir fordelt i praksis.

 • Svar på skriftlig spørsmål om erstatningsordningen for pelsdyrnæringen

  01.07.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om hvilket grunnlag mener regjeringen at erstatningsordningen for pelsdyrnæringen kommer innenfor

 • Svar på skriftlig spørsmål om villreinstammen på Hardangervidda

  25.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) om tiltak for villreinstammen på Hardangervidda.

 • Svar på spørsmål om bistandspartnere og menneskerettigheter

  23.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jette F. Christensen (Ap) om på hvilken måte ministeren sørger for at norske selskaper overholder forpliktelser og standarder for miljø, menneskerettigheter, sikkerhet og åpne anbud i

 • Svar på spørsmål om tyrkiske militæroperasjoner

  22.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV)  om ministeren vil fordømme de tyrkiske militære operasjonene i Sør-Kurdistan, Irak.

 • Svar på skriftlig spørsmål om mangel på veterinærer i distriktene

  22.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om stadig meldinger om stor mangel på veterinærer i distriktene.

 • Svar på spørsmål om palestinsk undervisningsmateriell

  21.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Utenriksdepartementet har mottatt rapporten fra Georg Eckert Institute om palestinsk undervisningsmateriell, og når Stortinget vil bli informert om den.

 • Svar på skriftlig spørsmål om fiskerettigheter

  21.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) fiskerettighetene til Statskog.

 • Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferd

  21.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om dyrevelferd.

 • Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferdstilsyn

  21.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein (Uav) om dyrevelferdstilsyn.