Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 21-40 av 397 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om utgreiing av erfaringane med EØS-avtalen

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Alfred Jens Bjørlo (Venstre) om på kva måte utvalet som utgreiar erfaringane med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU skal vurdere betydinga av full tilgang til deltaking i EU

 • Svar på spørsmål om dispensasjoner for pårørende i Ukraina med nære som ligger for døden i Norge

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om utenriksministeren vil ta initiativ overfor ukrainske myndigheter om å få på plass mulige dispensasjoner for pårørende i Ukraina slik at de kan komme til

 • Svar på spørsmål om norsk forsvarsmateriell og Israel

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om norskeide våpenselskapers salg av forsvarsmateriell og komponenter som ender opp i Israel og om den norske statens samarbeid om forsvars- og overvåkingsutstyr med

 • Svar på spørsmål om støtte til de jordskjelvrammede landene

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) om regjeringen vil imøtekomme en forespørsel fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) om to milliarder norske kroner i

 • Svar på spørsmål om støtte til Tyrkia og Syria etter jordskjelvet

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksmnister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om regjeringa vil trappa opp norsk støtte, be tyrkiske styresmakter sørga for at aktuelle grenseovergangar til Syria haldast opne og at dei opnar fleire for humanitær

 • Svar på spørsmål om Norfunds investeringer

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om statsråden kan redegjøre for om det finnes andre eksempler nå på at norske bistandsmidler, bevilgninger eller lån gjennom Norfund går til prosjekter som

 • Svar på spørsmål om Colombias freds- og forsoningstiltak

  17.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) om utenriksministeren kan redegjøre for hvordan de samarbeider med og vurderer Colombias tiltak som er iverksatt for å redusere trusler, angrep og drap på

 • Svar på spørsmål om Kina og militært utstyr til Russland

  17.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) om hva regjeringen gjør for å verifisere påstander om at Kina har gitt militært utstyr til Russland - utstyr som nå brukes i Ukraina - og hva regjeringen eventuelt vil

 • Svar på spørsmål om markering ved koranbrenning

  16.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om statsråden ble konsultert forut for Oslo politidistrikts beslutning av 02.02.23 om å ikke tillate en lovlig markering ved koranbrenning utenfor Tyrkias

 • Svar på spørsmål om norsk klimafinansiering i utviklingsland

  14.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om regjeringspartiene vil følge opp sitt eget forslag fra 2021 om norsk klimafinansiering i utviklingsland og legge fram en egen sak om dette, og en

 • Svar på skriftlig spørsmål om de konkurransepolitiske virkemidlene i PU-ordningen

  10.02.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) - Om de konkurransepolitiske virkemidlene i PU-ordningen.

 • Svar på skriftlig spørsmål om prisen på smør

  10.02.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) om prisen på smør.

 • Svar på skriftlig spørsmål om miljøhensyn i skogforvaltningen

  10.02.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) om miljøhensyn i skogforvaltningen.

 • Svar på spørsmål om bistand til Palestina

  10.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvordan statsråden vurderer den svenske regjeringens kutt i bistanden til palestinske mottakere i 2023 og hvordan det vil påvirke Norges bistand og engasjement for

 • Svar på spørsmål om grensekryssende humanitær bistand til Syria

  10.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om utenriksministeren kan redegjøre for status på grensekryssende humanitær bistand til Syria.

 • Svar på spørsmål om avtaler mellom Norge og Iran

  07.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Mahmoud Farahmand (Høyre) om hvilke politiske avtaler og handelsavtaler som foreligger mellom Norge og Iran.

 • Svar på spørsmål om politiske fanger i Russland

  06.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen vil kreve at Russlands myndigheter løslater landets politiske fanger, inkludert alle som er fengslet for å protestere mot Russlands angrep på Ukraina.

 • Svar på spørsmål om bistand til FN som kjernestøtte

  02.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva denne regjeringen har gjort hittil for å nå målet om å gi minst 30 prosent av bistanden gjennom FN som kjernestøtte og hva regjeringen vil gjøre fremover

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 22, 23, 24, 25, 26 , 27 og 28 i Stortingets spørretime 1.2.2023

  01.02.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra flere representanter.

 • Svar på skriftlig spørsmål om konkurransefremmende tiltak for meierisektoren

  31.01.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om hva er kostnaden for at Tine innehar rollen som markedsregulator