Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 21-40 av 2180 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om hvem som lyver

  18.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (Frp) om hvem som lyver.

 • Svar på spørsmål om partnere i  utviklingspolitikken

  16.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om hvordan regjeringen arbeider for å sørge for at partnere i norsk utviklingsarbeid ikke bidrar til å legitimere selskaper som står bak grove

 • Svar på skriftlig spørsmål om norske grisefjøs

  16.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) om lister for å finne fram til gårder der situasjonen var kritisk.

 • Redegjørelse av landbruks- og matministeren om tiltak for å bedre dyrevelferden i norsk svineproduksjon

  16.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Prop. 200 S (2020-2021), Innst. 657 S (2020-2021)

 • Landbruks- og matministerens innlegg under behandlingen av Jordbruksoppgjøret 2021 m.m. på Stortinget

  16.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.) (Innst. 657 S (2020-2021), jf. Prop. 200 S (2020-2021)).

 • Svar på spørsmål om menneskerettigheter i Vest-Sahara

  15.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV)  om Norge tar initiativer i FNs sikkerhetsråd for å beskytte menneskerettighetene til det saharawiske folket.

 • Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferd

  15.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) om dyrevelferd.

 • Svar på skriftlig spørsmål om unge bønder og småbarnsliv

  15.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om hvordan kan unge bønder kombinere småbarnsliv med matproduksjon og krav til effektivisering.

 • Svar på skriftlig spørsmål om jordbærsesongen og tilgang på arbeidskraft

  14.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) jordbærsesongen og tilgang på arbeidskraft.

 • Svar på skriftlig spørsmål om grisehold

  14.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes (MDG) om alvorlige lovbrudd og dyreplageri i norsk grisehold.

 • Svar på spørsmål om bevilgninger til IPI

  11.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (uavhengig) om utenriksministeren vil ta initiativ til å kreve tilbake deler av de økonomiske midlene som er bevilget til International Peace Institute (IPI).

 • Svar på spørsmål om Israel og Genèvekonvensjonen

  11.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hvordan regjeringen vil gå frem i FNs sikkerhetsråd og ellers, for å følge opp rapporten fra Verdens helseforsamling, som viser at okkupasjonsmakten Israel aktivt

 • Svar på spørsmål om sjøfolk under pandemien

  08.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Ruth Grung (Ap) om hva ministeren gjør for at sjøfolk under pandemien kan komme til og fra fartøy uten unødvendige restriksjoner.

 • Svar på skriftlig spørsmål om investeringsbehov som følge av krav til storfehold

  04.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristen Sandtrøen (Ap) om investeringsbehov som følge av krav til storfehold som trer i kraft i 2024.

 • Svar på spørsmål om Human Rights Service

  04.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren vil ta initiativ til å få korrigert feilinformasjonen om Human Rights Service (HRS) som foreligger i en nylig utgitt rapport om

 • Svar på spørsmål om flyktningeleire i Hellas

  02.06.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om noe av Norges økonomiske støtte til Hellas går til  bygging av murene som nå blir oppført rundt flere flyktningeleire og er finansiert blant annet av midler fra EU.

 • Svar på skriftlig spørsmål om jordbruksforhandlingene

  01.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om harmen i bondeopprøret.

 • Svar på spørsmål om situasjonen i Gaza

  28.05.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om regjeringen vil etterkomme UNRWAs appell om økt støtte for å avhjelpe situasjonen i Gaza, og om regjeringen vil slutte å bruke palestinerne som forhandlingskort i

 • Svar på skriftlig spørsmål om festetomter eid av Statskog SF

  28.05.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) om nye retningslinjer for regulering av festetomter eid av Statskog SF og en praksis hvor fjelloven ikke hindrer salg av areal

 • Svar på skriftlig spørsmål om portforbudet for fjørfe

  28.05.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant  Per Espen Stoknes (MDG) om når vil Norge oppheve portforbudet for fjørfe.