Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 21-40 av 170 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om de humanitære behovene i Tigray-regionen

  03.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra representanten Fredrik Holm (H) om statsrådens vurdering av de humanitære behovene i Tigray-regionen og FNs anledning til å gi humanitær hjelp.

 • Svar på spørsmål om Israel og Palestina

  02.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) om utenriksministeren vil fastsette en frist for israelske myndigheter til å fremskaffe bevis for terrorstemplingen av seks palestinske

 • Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjon hold av pelsdyr

  25.04.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant May Helen Hetland Ervik (FrP) om landbruksministeren vil sørge for at det produsenter av pelsdyr.

 • Svar på skriftlig spørsmål om grensekontrollstasjonen i Haugesund

  25.04.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) om grensekontrollstasjonen i Haugesund ved Karmøy Havn også kan bli godkjent for større forsendelser.

 • Svar på skriftlig spørsmål om bedring av rammevilkårene til norsk landbruk

  20.04.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) - om bedring av rammevilkårene til norsk landbruk.

 • Svar på skriftlig spørsmål om prisutjevningsordningen for melk

  20.04.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) - Om bidrag fra aktørene til prisutjevningsordningen for melk.

 • Svar på skriftlig spørsmål om å forhandle for kommende år

  08.04.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen  (Rødt) - Om å forhandle for kommende år.

 • Svar på spørsmål om pengeoverføringer fra Russland til Norge

  08.04.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om hvordan utenriksministeren vurderer den kraftige økningen i pengeoverføringer fra Russland til Norge i perioden 17. februar til 18. mars, rett før sanksjonene

 • Svar på spørsmål om omdisponeringer på bistandsbudsjettet

  04.04.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvilke omdisponeringer på bistandsbudsjettet regjeringen kommer til å foreslå for Stortinget for å møte de humanitære behovene i Ukraina, kostnader forbundet med

 • Svar på spørsmål om politiske fanger i Russland

  31.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken  Huitfeldts svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om hva regjeringen vil gjøre for å bidra til at Aleksej Navalnyj og andre politiske fanger i Russland ikke blir utsatt for økt fare i forbindelse med regimets

 • Svar på spørsmål om bistand til Ukraina

  29.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ola Elvestuen (V) om hvilke forespørsler om bistand til Ukraina via EUs ordning for sivil beredskap (UCPM) som har blitt håndtert av UD siden 14. februar.

 • Svar på spørsmål om EØS

  29.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om regjeringens utredning av alternativer til EØS fremdeles vil omfatte erfaringer fra Sveits sin nåværende tilknytning til EU, sett i lys av at det sveitsiske parlamentet nå

 • Svar på skriftlig spørsmål om lagringskapasitet for matkorn ved Stavanger Havnesilo

  29.03.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) om lagringskapasitet for matkorn ved Stavanger Havnesilo.

 • Svar på skriftlig spørsmål om matvarepriser

  29.03.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) - Mener statsråden at det holder nå, eller ønsker hun enda høyere matvarepriser, slik hun uttrykte i VG før jul?

 • Svar på spørsmål om forsendelser til Ukraina

  24.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvorfor det ikke er sørget for smidige beslutningsprosesser i den akutte og kritisk situasjon i Ukraina, og om hvilket departement som nå har ansvaret for beslutninger

 • Svar på spørsmål om klima- og fattigdomsutfordringer

  24.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørmsål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) om hvordan regjeringen vil følge opp Norads rapport «Bistandens bidrag» der konklusjonen var at byer er viktige arenaer for fattigdomsbekjempelse,

 • Landbruks- og matministrens innlegg under Stortingets behandling av Dok 8:87 S - Representantforslag om tilleggsforhandlinger med jordbruket

  22.03.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Marie Sneve Martinussen om tilleggsforhandlinger for jordbruket (Innst. 203 S (2021-2022), jf. Dokument 8:87 S (2021-2022))

 • Svar på skriftlig spørsmål om klassifiseringssystemet for storfe

  22.03.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om hvordan har endringen i 2019 av klassifiserings¬systemet for storfe påvirket norsk kjøttproduksjon.

 • Svar på skriftlig spørsmål om mengden dyrka jord i vedtatte planer

  22.03.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) - Mengden av dyrka jord i vedtatte kommuneplaner og i pågående og vedtatte planer for Statens vegvesen, Nye Veier AS og Bane NOR.

 • Svar på skriftlig spørsmål om skogbruk og sikring mot klimaendringer

  21.03.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) - Skogbruk og sikring mot klimaendringer.