Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

 • Svar på skriftleg spørsmål om Mattilsynets kontroll med grisegårder

  24.01.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) - om Mattilsynets rapport om kontroll med grisegårder stemmer, og vil statsråden i så fall sørge for å rette opp i

 • Svar på skriftleg spørsmål ang. mangel på melk

  24.01.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om orienteringen landbruksdepartementet og ministeren fikk vedr. mangel på melk.

 • Svar på skriftleg spørsmål om svinenæringen

  24.01.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om “Mattilsynets kontroll med grisefarmer” fra Nettverk for dyrs frihet, mener statsråden at sluttrapporten fra Mattilsynets

 • Svar på skriftleg spørsmål om utvanning av Nyt Norge merket

  24.01.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) - Utvanning av Nyt Norge merket - Oversikt over omfanget av dispensasjoner delvis produsert på utenlandske råvarer.

 • Svar på skriftleg spørsmål om den pågåande egg- og melkemangelen

  22.01.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) om den pågåande egg- og melkemangelen, og tiltak for å unngå dette i framtida.

 • Svar på skriftleg spørsmål om sjølvforsyningsgrad og er erstatningene etter ekstremværet Hans

  22.01.2024 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) - Sjølvforsyningsgrad og er erstatningene etter ekstremværet Hans.

 • Svar på spørsmål om eksport av flerbruksteknologi til kinesiske aktører

  19.01.2024 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren kan bekrefte at det ikke gis eksportlisenser for eksport av flerbruksteknologi til kinesiske aktører.

 • Svar på spørsmål om fangar tatt av Israel i Gaza

  16.01.2024 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om utanriksministeren vil kontakta israelske styresmakter og FN for å få ei forsikring om at personar tatt til fange av Israel i Gaza behandlast humant og i samsvar

 • Svar på spørsmål om sanksjonar mot Israel

  16.01.2024 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Une Bastholm (MDG) om det er teke initiativ for å finne ut om det er interesse for sanksjonar mot Israel.

 • Svar på spørsmål om støtte til Russlands skeive miljø

  12.01.2024 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om korleis Noreg kan støtta opp om menneskerettsaktivistar og det skeive miljøet i Russland og etter at LHBT+-rørsla er erklært ekstremistisk i Russland.

 • Svar på spørsmål om talet på sivile drepte i Gaza og Ukraina

  12.01.2024 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Erlend Wiborg (Frp) om utanriksministerens svar til Stortinget 8. november 2023.

 • Svar på spørsmål om konsulær hjelp til norsk borgar i Filippinane

  04.01.2024 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Freddy André Øvstegård (SV) om bistand til nordmann i Filippinane.

 • Svar på spørsmål om Nansen-programmet

  04.01.2024 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Sveinung Rotevatn (V) om pengar til Ukraina.

 • Svar på spørsmål om lokaliseringa av etaten for eksportkontroll

  04.01.2024 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Alfred Jens Bjørlo (V) om kva kriterium som blei lagt til grunn i arbeidet med lokaliseringa av ny etat for eksportkontroll.

 • Svar på spørsmål om EØS-midlane til Polen

  29.12.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Aleksander Stokkebø (H) om korleis regjeringa vil sikre at EØS-midlane til Polen òg blir brukte på samarbeidstiltak med det norske Arbeidstilsynet.

 • Svar på spørsmål om COP28

  29.12.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Espen Barth Eides svar et spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) om forhandlingene under klimatoppmøtet COP28 i Dubai.

 • Svar på spørsmål om Aleksej Navalnyj

  29.12.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Ine Eriksen Søreide (H) om Aleksej Navalnyj helsetilstand og situasjon.

 • Svar på spørsmål om situasjonen etter militærkuppet i Myanmar

  19.12.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Ine Eriksen Søreide (H) om Noreg si støtte til demokratiske aktørar i Myanmar etter militærkuppet i 2021.

 • Svar på spørsmål om evakueringa frå Afghanistan

  19.12.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Erlend Wiborg (Frp) om evalueringa av evakueringa frå Afghanistan.

 • Svar på skriftleg spørsmål om prisen på potet

  19.12.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om statsråden kan gå god for at prisen på potet vil være «om lag som før, når fageksperter mener prisene vil øke betydelig

 • Side 2 av 15
 • Side 2 av 15