Svar på spørsmål om menneskerettighets- og demokratiforsvarere i Kina

Utenriksminister Espen Barth Eides svar et spørsmål fra Guri Melby (V) om å ta opp rettssaken mot Jimmy Lai og fengslingen og behandlingen av advokaten Chow Hang-tung under utenriksministerens besøk i Beijing.

Skriftlig spørsmål nr. 1137 (2023-2024)
Datert 05.02.2024

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:

Vil utenriksministeren ta opp og stille krav knyttet til rettssaken mot Jimmy Lai og fengslingen og behandlingen av advokaten Chow Hang-tung under sitt besøk i Beijing kommende uke?

Utenriksministerens svar:

Jeg besøkte Kina 5. og 6. februar for samtaler med min motpart Wang Yi og andre kinesiske myndighetspersoner. Det var første gang på fem år at en norsk utenriksminister besøkte Kina, og det var en god anledning til å diskutere hele bredden i forholdet mellom Norge og Kina.

Menneskerettigheter er en viktig del av dette forholdet.

I mine samtaler i Beijing oppfordret jeg kinesiske myndigheter til å overholde alle sine internasjonale forpliktelser, og jeg tok opp menneskerettighetssituasjonen i Kina, inkludert i Hongkong, med den kinesiske utenriksministeren.

De siste årene har sivile og politiske rettigheter i Hongkong vært under press. Dette er en bekymring vi jevnlig tar opp, og som vi tydelig formidler i møter med kinesiske myndigheter, i media, i fellesuttalelser med andre land og i FN. Under den periodiske landhøringen (UPR) av Kina i FNs Menneskerettighetsråd 23. januar bad vi også Kina om å ivareta ytringsfriheten i tråd med folkeretten og internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Siden innføringen av den nasjonale sikkerhetsloven i Hongkong i 2020 har vi også uttrykt sterk bekymring for situasjonen hvor flere menneskerettighetsforkjempere er fengslet, mediehus er stengt og ytringsfriheten er under press.

Min bekymring gjelder alle menneskerettighets- og demokratiforsvarere som er fengslet under sikkerhetsloven, inkludert Jimmy Lai. Vår ambassade i Beijing besøker jevnlig Hongkong, og tar da opp våre bekymringer, inkludert saken til Lai, i samtaler direkte med Hongkongs myndigheter.