Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 41-60 av 327 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om konsulat i Houston

  31.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Helge Andre Njåstad (Frp) om utenriksministeren vil vurdere å fortsatt ha norsk konsulat i Houston.

 • Svar på spørsmål om Vest-Sahara

  27.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om regjeringen vil ta til orde for at FNs spesialrapportører på menneskerettigheter får besøke okkuperte Vest-Sahara.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kjøpet av Meraker Brug

  27.10.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand  (H) om lønnsomhetsvurderingen av kjøpet av AS Meraker Brug.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kjøpet av AS Meraker Brug

  27.10.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om eiendomskjøpet av AS Meraker Brug.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 13 i Stortingets spørretime 26.10.2022

  26.10.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

 • Svar på spørsmål om hazarafolket i Afghanistan

  26.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) om kva regjeringa vil gjera for å bidra til å stansa det pågåande massemordet på hazarafolket i Afghanistan.

 • Svar på spørsmål om nedleggelse av generalkonsulat

  25.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvordan nedleggelsen av generalkonsulatet i Houston, Texas, vil påvirke Norges arbeid med å ivareta de diplomatiske båndene til Norges viktigste allierte.

 • Svar på spørsmål om ein FN-resolusjon og atomvåpen

  25.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om regjeringa vil stemma for FN-resolusjonen som seier at atomvåpen har katastrofale humanitære konsekvensar og at det er i menneskeslekta si interesse at atomvåpen

 • Svar på skriftlig spørsmål om strømstøtte til landbruket

  25.10.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) om strømstøtte til landbruket.

 • Svar på spørsmål om minoriteter i Afghanistan

  20.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om hva utenriksministeren vil gjøre for å forhindre den etniske rensingen som skjer mot minoriteter i Afghanistan, særlig mot Hazara-folket.

 • Svar på spørsmål om bistandsbudsjettet

  19.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om er det slik at norske statsråder skyver Norges bistandsbudsjett foran seg når de møter kolleger i utlandet.

 • Svar på spørsmål om nedrustningsforhandlinger

  19.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) om utenriksministeren vil ta initiativ til nye forhandlinger om kjernefysisk nedrustning.

 • Svar på spørsmål om press på myndighetene i Iran

  17.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Amnniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om Norge er i dialog med andre nærstående land for å øve press mot iranske myndigheter for å få slutt på brutaliteten mot demonstrantene i landet.

 • Svar på spørsmål om Tyrkia og Svalbardtraktaten

  17.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvilke forventninger regjeringen har for tyrkisk tilstedeværelse og interesser på Svalbard, dersom landet ratifiserer Svalbardtraktaten.

 • Svar på spørsmål om rettighetene til barn på flukt

  17.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Grete Wold (SV) om hva regjeringen gjør for å sikre at Norge er en pådriver for at rettighetene til barn på flukt blir ivaretatt.

 • Svar på skriftlig spørsmål om lokal selvstyre

  13.10.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP) om statsråden er enig i at statsforvalteren i enkelte tilfeller skal overstyre det lokale selvstyre.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 15 i Stortingets spørretime 12.10.2022

  12.10.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

 • Svar på spørsmål om hva EØS-midlene i 2022 har gått til

  11.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hun kan gi en oversikt over hva de norske EØS-midlene har gått til i 2022, samt hvilke resultater statsråden forventer fra prosjektene og programmene som beskrives.

 • Svar på skriftlig spørsmål om velferd for storfe, svin, sau og geit

  10.10.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) om utkastet til felles forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit.

 • Svar på spørsmål om russisk forskningstokt og norsk kontinentalsokkel

  06.10.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om hva som er begrunnelsen for at det ble gitt tillatelse til et russisk forskningstokt på den norske kontinentalsokkelen, og hvilke sikkerhetspolitiske vurderinger