Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 41-60 av 2036 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om abort i Polen

  03.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jette F. Christensen (Ap) om på hvilken måte utenriksministeren vil uttrykke at Norge står på polske kvinners side etter at abort i praksis ble forbudt av den polske grunnlovsdomstolen,

 • Svar på skriftlig spørsmål om villsvin i Norge

  02.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) om villsvin i Norge.

 • Svar på skriftlig spørsmål om prøver av villsvin felt under jakt

  30.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) om statsråden vil ta initiativ til å se på ordningen med godtgjørelse knyttet til innsending av prøver av villsvin felt under

 • Svar på skriftlig spørsmål om Mattilsynet sin rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene - utfyllende opplysninger

  28.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har utfyllende opplysninger til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om Mattilsynet sin rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene.

 • Svar på spørsmål om plast i havet

  27.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Terje Halleland (Frp) om hvordan regjeringen kan  mene at bekjempelse av plast i havet er høyt prioritert i utviklingspolitikken når summen som går til dette formålet reduseres betydelig i

 • Svar på spørsmål om eksport av digital overvåkingsteknologi

  27.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om utenriksministeren kjenner til tilfeller av norsk eksport av digital overvåkningsteknologi, og hva vil utenriksministeren foreta seg for å sørge for at denne typen

 • Svar på spørsmål om ytringsfriheten

  26.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Siv Jensen (Frp) om når regjeringen mente  det var greit å erstatte den grunnlovsfestede ytringsfriheten med tankefrihet.

 • Svar på skriftlig spørsmål om Mattilsynet sin rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene

  23.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statsråden kan gjøre rede for Mattilsynet sin rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold

  22.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) om når vil landbruks- og matministeren legge frem revidert forskrift om kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold.

 • Svar på spørsmål om Norfunds investeringer

  21.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om statsråden mener det er rimelig og innenfor Norfunds mandat at man investerer norske skattebetaleres penger i luksusfasiliteter tilrettelagt for oljeindustrien i

 • Svar på spørsmål om Norfund

  20.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Marianne Marthinsen (Ap) om hva utviklingsministeren så langt gjort for å sikre at Norfunds virksomhet bidrar til å bekjempe skatteunndragelse - etter opplysninger om at Norfund via

 • Svar på spørsmål om krigføring i urbane områder

  19.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hvordan utenriksministeren vil engasjere seg i det internasjonale samarbeidet for blant annet å regulere krigføring i bykjerner og befolkede områder.

 • Svar på spørsmål om konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan

  16.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hvordan Norge bidrar til å løse den væpnede konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan og hva Norge har foretatt seg overfor Tyrkia.

 • Svar på spørsmål om situasjonen i Gaza

  14.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hvordan utenriksministeren formidler Norges syn på Israels blokade av Gaza og hvilke initiativ Norge tar for å sette Gaza i stand til å møte koronapandemiens

 • Svar på spørsmål om kampanjen for medlemskap i FNs sikkerhetsråd

  12.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på  et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om til hvilke land Norge har reist for å drive kampanje for setet i Sikkerhetsrådet, med hvilke land Norge har drevet stemmebytte og hva Norge har lovet disse i

 • Svar på spørsmål om arrestasjoner og fengslinger i Tyrkia

  08.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminster Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om utenriksministeren vil fordømme tyrkiske myndigheters siste bølge av politiske arrestasjoner rettet mot opposisjonen.

 • Svar på skriftlig spørsmål om vern av de ulike sauerasene i Norge

  08.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) om statsråden vil sikre  vern av de ulike sauerasene i Norge.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kriminalitet mot dyr

  07.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein om statsråden vil ta initiativ til å øke straffelovens minste- og/eller maksstraff for kriminalitet mot dyr.

 • Svar på skriftlig spørsmål om endring av gjødselforskrifta

  07.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (Sv) om å framskynde endring av gjødselforskrifta for å sette grenser for forurensning av gjødsel med små plastpartikler/mikroplast.

 • Svar på skriftlig spørsmål om  eksport til land utenfor EØS

  06.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) om eksport til land utenfor EØS.