Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 41-60 av 2112 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på skriftlig spørsmål om hestespill

  04.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om hestespill.

 • Svar på skriftlig spørsmål om hundeloven

  02.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) om hvor langt har regjeringen kommet og når kan en forvente at forslag til ny lov sendes på høring.

 • Svar på skriftlig spørsmål om Statskog

  02.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) om Statskogs vedtekter.

 • Svar på spørsmål om tros- og livssynsminoriteter i Algerie

  01.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) om hvordan utenriksministeren vil følge opp den alarmerende utviklingen i trosfriheten i Algerie generelt - og saken om en samvittighetsfange spesielt - i

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom

  25.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Dokument 8:63 S (2020-2021), Innst. 252 S (2020-2021)

 • Svar på spørsmål om drapsdømt i Somaliland

  25.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hvilke motytelser eller lovnader har Norge gitt for at Somaliland skulle akseptere at drapsdømte Hayd får anke til Høyesterett.

 • Svar på spørsmål om EØS-midlene

  24.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) om hvordan regjeringen vil sørge for en kritisk gjennomgang av EØS-midlenes effekt, slik stortingsflertallet ser behov for.

 • Svar på skriftlig spørsmål om jaktforskriftens formål

  24.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om jaktforskriftens formål.

 • Svar på spørsmål om vaksiner og Gaza

  23.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jette F. Christensen (Ap) om hva Norge  gjør for å hindre at vaksiner blir brukt som politisk valuta i en okkupasjonssituasjon som på Gaza.

 • Svar på skriftlig spørsmål om Rikstoto

  22.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) om spillegrenser eller tapsgrenser i Rikstoto.

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit

  18.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Dokument 8:66 S (2020-2021), Innst. 229 S (2020-2021)

 • Svar på spørsmål om korrupsjonsanklaget milliardær

  17.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om utenriksministeren kan gjøre rede for om det har vært kontakt mellom Utenriksdepartementet og den korrupsjonsanklagede milliardæren Dan Gertler etter 2017, og hva

 • Svar på spørsmål om vaksineforskning og bistand

  15.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om det er riktig at Norge har blokkert en beslutning om vaksineforskning og bistand i OECD og argumentert for at en større andel av støtten til vaksineforskning skal

 • Svar på spørsmål om Belarus

  15.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) om hvorvidt utenriksministeren vil ta initiativ til at den offisielle, norske betegnelsen på Hviterussland legges om til Belarus - slik flere andre land nå

 • Svar på skriftlig spørsmål om faktagrunnlaget for nedbygging av jord

  15.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om faktagrunnlaget for nedbygging av jord.

 • Svar på skriftlig spørsmål om Norsk Rikstoto

  12.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (A) om Statsråden vil sørge for at flertallets syn og Stortingets klare intensjon blir fulgt opp, slik at Norsk Rikstoto får de

 • Svar på skriftlig spørsmål om å sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold i landbruket

  10.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) å følge opp Stortingets enstemmige vedtak om å sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold i landbruket sammen med partene i

 • Svar på spørsmål om tilskudd til IPI

  09.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Riksrevisjonens gransking  av UDs tilskudd til organisasjonen International Peace Institute (IPI) og om utenriksministeren er enig i at slike saker

 • Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferd hos kyllinger

  09.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein (Uav) om statsråden vil ta initiativ til å få endret dagens system, og bidra til en bedre dyrevelferd for kyllinger.

 • Svar på skriftlig spørsmål om distribusjonstilskuddet i Finnmark

  09.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad (A) om statsråden vil lytte til bondeorganisasjonene og politikere i Finnmark som krever at distribusjonstilskuddet må fjernes.