Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 61-80 av 401 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om Norges engasjement overfor Iran

  11.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan redegjøre for aktiviteten i Instex, og hvordan utviklingen i atomavtalen JCPOA, økt iransk involvering i krigen i Ukraina og

 • Svar på spørsmål om eksport til Iran

  09.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (Venstre ) om hva som lå til grunn for at eksporten (av varer til militær bruk i Iran) opphørte i 2012, og hvorfor ikke Norge justerte  holdningene til dette

 • Svar på spørsmål om belarusiske fagforeningsledere

  09.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om statsråden vil foreta seg noe - og eventuelt hva - for å protestere mot det belarusiske regimets fengsling av fagforeningsledere, blant disse Aliaksandr Yarashuk

 • Svar på spørsmål om Norecs prosjekter

  06.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen mener at prosjekter med lang tradisjon og god evaluering fra Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid) og som direkte støtter store

 • Svar på skriftlig spørsmål om import av økologiske landbruksvarer

  04.01.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om statistikk over import av økologiske landbruksvarer.

 • Svar på spørsmål om bortadoperte ukrainske barn

  03.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (Høyre) om hvordan regjeringen jobber internasjonalt for å bidra til at bortadopterte ukrainske barn i Murmansk oblast kommer tilbake til Ukraina, og om regjeringen vil

 • Svar på spørsmål om fond for migrantarbeidere i Qatar

  22.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på spørsmål fra Rasmus Hansson (Miljøpartiet De Grønne) om hvorvidt regjeringen vil bidra til å påvirke Qatar til å opprette et fond for migrantarbeidere som er utsatt for menneskerettighetsbrudd.

 • Svar på skriftlig spørsmål om konkurransepolitiske virkemidler

  20.12.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) - Om konkurransepolitiske virkemidler.

 • Svar på spørsmål om midler til gjenoppbygging i Ukraina

  20.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvor store midler som har blitt frosset i norske banker som følge av russlandssanksjonene, og om disse vil bli tilført et EU-ledet finansieringsmekanisme for

 • Svar på spørsmål om Vest-Sahara

  16.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om et skip på vei til Vest-Sahara.

 • Svar på skriftlig spørsmål om taksering av pelsdyrgårdene

  15.12.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om taksering av pelsdyrgårdene.

 • Svar på skriftlig spørsmål om erstatningsordningen for pelserier og fôrkjøkken

  12.12.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om erstatningsordningen for pelserier og fôrkjøkken.

 • Svar på spørsmål om grønn allianse mellom EU og Norge

  09.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) om ministeren kan bekrefte at det er pga. uenighet om oljeboring i arktiske strøk det ikke ble noen signering av avtalen om en grønn allianse mellom EU og Norge.

 • Svar på spørsmål om situasjonen i Guatemala

  09.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvordan regjeringen vurderer situasjonen i Guatemala med tanke på menneskerettigheter, demokratiutvikling og rettsstatsprinsipper, og om Norge kan spille en positiv

 • Landbruks- og matministrens innlegg under Stortingets behandling av Dok 8:265 - Representantforslag om bedre dyrevelferd ved hundeavl

  08.12.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo om bedre dyrevelferd ved hundeavl (Innst. 76 S (2022-2023), jf. Dokument 8:265 S (2021-2022))

 • Svar på skriftlig spørsmål om strømstøttegrensen

  08.12.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (Krf) om strømstøttegrensen.

 • Svar på spørsmål om generalkonsulatet i Houston

  07.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Helge Andre Njåstad (Frp) om det foreligger  en konsekvensutredning for beslutningen om å stenge generalkonsulat i Houston, samt en liste over hvilke interessenter som har blitt konsultert

 • Svar på spørsmål om retten til å seile under norsk flagg

  07.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Wiborg (Frp) om utenriksministeren vil vurdere å frata skip som gjennom sin maritime aktivitet skader Norges internasjonale omdømme og våre diplomatiske relasjoner til land vi har et

 • Svar på spørsmål om Yangos virksomhet i Norge

  07.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Larsen (Høyre) om hva som utenriksministerens vurdering av risiko ved Yangos virksomhet i Norge.

 • Svar på spørsmål om Israel og internasjonal lov

  07.12.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva utenriksministeren mener skal til for at Israel retter seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov.