Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 61-80 av 2112 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på skriftlig spørsmål om avliving av kjæledyr

  08.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant  Silje Hjemdal (FrP) om avliving av kjelædyr.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjon for pelsdyrforbud

  08.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om kompensasjon for pelsdyrforbud, straks vert lagt ut på departementet sin nettstad.

 • Svar på spørsmål om dom i Somaliland

  04.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) etter at en norsk borger som ble dømt til døden i Somaliland - og om utenriksministeren kan forsikre at Norge arbeider med denne saken på tilsvarende måte som med Moland/

 • Svar på spørsmål om saudi-arabiske sikkerhetsfolk

  03.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva utenriksministeren har foretatt seg med forespørselen fra saudiarabiske myndigheter om å få utstedt diplomatstatus i Norge til en sikkerhetsstyrke på ti mann

 • Svar på skriftlig spørsmål om økning i fraktkostnadene til kraftfôr på Sør-Helgeland

  03.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om bønder på Sør-Helgeland som har fått en økning i fraktkostnadene til kraftfôr.

 • Svar på spørsmål om konflikten i Tigray, Nord-Etiopia

  03.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar pået spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap)om hva utenriksministeren vil foreta seg for å bidra til en fredelig løsning av konflikten i Tigray i Nord-Etiopia og sikre tilgang for humanitær nødhjelp til

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen

  02.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen (Innst. 188 S (2020-2021), jf. Dokument 8:15 S (2020-2021)).

 • Svar på skriftlig spørsmål om rovviltpolitikk

  01.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.

 • Svar på spørsmål om situasjonen på Sri Lanka

  01.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til om hvordan regjeringen følger opp situasjonen på Sri Lanka og om det er dialog med srilankiske myndigheter for å forhindre en videre eskalering av

 • Svar på skriftlig spørsmål om forvaltning av statsallmenningene i Salten

  01.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om hva vil statsråden gjøre med den uretten at Salten ikke har lokal forvaltning av statsallmenningene, og i tillegg mister stedlig

 • Svar på skriftlig spørsmål om omstillingsmidler til pelsdyrbønder

  01.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statsråden umiddelbart vil sørge for å foreslå økte omstillingsmidler til pelsdyrbønder som er rammet av stortingsflertallets

 • Svar på spørsmål om hjelp til flyktninger

  25.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hva Norge gjør for å avhjelpe den kritiske situasjonen for flyktningene på Lesvos og i Bosnia.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kameraovervåking på slakterier

  25.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om kameraovervåking på slakterier.

 • Svar på skriftlig spørsmål om forhandlingar med EU om import av landbruksvarer

  20.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om kvifor regjeringa nektar å delta i forhandlingar med EU om import av landbruksvarer saman med Island, og meiner

 • Svar på skriftlig spørsmål om EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg

  20.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om regjeringa vil syte for at EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg vert redusert minst like mykje

 • Svar på spørsmål om polarisering og nedbygging av demokratiske institusjoner

  18.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jette F. Christensen (Ap) om hvordan Norge vil bruke sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å diskutere polarisering, politisk løgn, bevisst agitasjon og nedbygging av demokratiske

 • Svar på spørsmål om Kina og en frihandelsavtale

  12.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om utenriksministeren mener det er akseptabelt å inngå en frihandelsavtale med Kina i full viten om den brutale undertrykkelsen og slaveriet som uigurene lever under.

 • Svar på spørsmål om saudi-arabiske myndigheters opptreden i Norge

  08.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Anniken Huitfeldt (Ap) om hva utenriksministeren vil foreta seg i lys av Dagbladets avsløringer om saudiarabiske myndigheters opptreden i Norge.

 • Svar på spørsmål Norge og FNs sikkerhetsråd

  07.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om statsråden blant annet ser noen problemer eller utfordringer med de tette båndene mellom henne og ekteparet Mona Juul/Terje Rød-Larsen når Norge nå skal tre inn i

 • Svar på spørsmål om innsatte i tyrkisk fengsel

  07.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hvordan ministeren vil forholde seg til at restriksjoner på den kurdiske lederen Abdullah Öcalan og andre innsatte i Tyrkias İmrali-fengsel ifølge