Svar på spørsmål om nemninga «nordmann»

Utanriksminister Espen Barth Eide svar på spørsmål frå Christian Tybring-Gjedde (Frp) om korleis regjeringa definerer nemninga «nordmann».

Skriftleg spørsmål nr. 579 (2023-2024)
Datert 01.12.2023

Frå representanten Christian Tybring-Gjedde, Frp:

Hvordan definerer regjeringen betegnelsen «nordmann», og hva mener regjeringen at det «å være nordmann» innebærer?

Begrunnelse:

I forbindelse med evakueringen av personer fra Gaza til Norge, har statsministeren, utenriksministeren og andre representanter fra norske myndigheter benyttet ulike begreper for å definere hvem disse personene er. Begreper blir benyttet om hverandre, og vi er blitt fortalt at de evakuerte er «nordmenn», «norske borgere», «personer med tilknytning til Norge», «personer med oppholdstillatelse», «norskpalestinere», osv. Enten er dette bevisst eller så skyldes det begrepsforvirring. I en verden hvor mennesker i økende grad beveger seg kryss av nasjonale grenser, er det viktig at nasjonalstaten opprettholder sin definisjonsmakt. Begrepet «nordmann» er utvilsomt den viktigste betegnelsen på nasjonalt fellesskap og det er derfor viktig at norske myndigheter har et bevisst forhold til hvordan begrepet benyttes.

Svaret frå utanriksministeren:

I samband med krigen mellom Israel og Hamas har norske styresmakter gitt tilbod om assistert utreise frå Gaza til norske statsborgarar og utlendingar med opphaldsløyve i Noreg. Det er i tillegg gitt tilbod om assistert utreise til ein avgrensa personkrins utan opphaldsløyve i Noreg. Denne gruppa omfattar forelder til mindreårig norsk barn som skal reise saman med barnet, og mindreårig barn av norsk borgar som skal reise saman med søsken som er norsk borgar. Personar i denne kategorien kan få innreiseløyve til Noreg i medhald av ein særleg instruks frå Justisdepartementet, GI-18/2023. Per 5. desember er det gitt innreiseløyve til 17 personar etter denne instruksen. Dette er gjort for å bidra til at norske barn kan få reist ut av Gaza.