Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 81-100 av 2180 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om menneskerettar i Bahrain

  13.04.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om kva den norske regjeringa gjer for å påverke den stadig forverra situasjonen for menneskerettar i Bahrain.

 • Landbruks- og matministerens innlegg til næringskomiteens instilling om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning

  08.04.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Innst. 308 S (2020-2021) Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring

 • Svar på spørsmål om Storbritannias opprustning

  08.04.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om regjeringen vil fordømme at Storbritannia ruster opp i strid med forpliktelsene under Ikkespredningsavtalen og avvise Storbritannias argument om at økt antall

 • Svar på skriftlig spørsmål om Norsk Rikstoto

  07.04.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (A) om Norsk Rikstoto vil få anledning til å innføre reglene slik Stortinget har vedtatt.

 • Svar på spørsmål om angrepene på opposisjonen i Tyrkia

  06.04.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hvordan Norge har reagert på at den tyrkiske regjeringen nå prøver å forby demokratiske partier i landet, og at regjeringen over tid har angrepet

 • Svar på skriftlig spørsmål om innreisetillatelse for jordbærplukkere fra andre land

  06.04.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om jordbærplukkere fra andre land nå kan få innreisetillatelse.

 • Svar på skriftlig spørsmål om midlertidig ordning for import av fiskefôr

  06.04.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) om å etablere en midlertidig ordning for import av fiskefôr til vestlandskysten, og når kan en vente at en permanent løsning

 • Svar på spørsmål om Polen som rettsstat

  26.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jette Christensen (Ap)  om på hvilken måte utenriksministeren vil bruke virkemidler Norge har til å redde den polske rettsstat.

 • Svar på spørsmål om vaksinedoser

  26.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om riktighet av at Norge takket nei til opsjon på 700.000 vaksinedoser og om regjeringen vil sikre den norske befolkningen de 1,2 millioner dosene vi har opsjon på.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 9 i Stortingets spørretime 24.3.2021

  24.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten Eirik Faret Sakariassen (SV)

 • Svar på skriftlig spørsmål om omlegging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs

  22.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om omlegging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs i melkeproduksjonen.

 • Svar på skriftlig spørsmål om støtte til fjøsbygging

  22.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om støtte til fjøsbygging i det enkelte fylke.

 • Svar på skriftlig spørsmål om arbeidskraft til innhøsting

  19.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statsråden vil oppfordre landets bønder til å så/plante som normalt og samtidig love at staten vil stille opp om det blir

 • Svar på spørsmål om bevilgninger til nordområdeformål

  19.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Martin Henriksen (Ap) om hvor mye som er bevilget til nordområdeformål på statsbudsjettet for 2021, og om bevilgningene til nordområdetiltak har økt eller blitt redusert i årene 2013-2021.

 • Svar på skriftlig spørsmål om Dyrevelferdsloven

  18.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) om Dyrevelferdsloven.

 • Svar på spørsmål om UNRWAs undervisningsmateriell

  17.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hvordan utenriksministeren vil bruke Norges innflytelse i UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger) til å kreve endringer i

 • Svar på spørsmål om salg av Bergen Engines

  17.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om utenriksministeren kan gjøre rede for når Utenriksdepartementet svarte på brevet fra Rolls-Royce datert 15. desember 2020 om et forestående salg av Bergen Engines.

 • Svar på spørsmål om bistand til Kina

  15.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om hvor mye Norge ga i bistandspenger til Kina i 2020.

 • Dokument 8: 108 L (2020-2021) om å hindre skattekonkurranse mellom kommuner

  15.03.2021 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til forslag fra representantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen, som er oversendt til finansministeren til uttalelse ved brev 19. februar 2021. I

 • Svar på skriftlig spørsmål om jegerprøveundervisningen

  15.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om detaljstyring av jegerprøveundervisningen.