Svar på spørsmål om Students at Risk

Utenriksminister Espen Barth Eides svar et spørsmål fra Dag Inge Ulstein (KrF) om å synliggjøre ordningen Students at Risk.

Skriftlig spørsmål nr. 1016 (2023-2024)
Datert 24.01.2024

Fra representanten Dag Inge Ulstein, KrF til utenriksministeren:

Utenriksminister Huitfeldt sa i oktober 2022 i uttalelsen fra Utenriksdepartementet ang. Dokument 8:272 S (2020-2021) om ordningen Students at Risk, at hun skulle be sitt «embetsverk om å utarbeide konkrete forslag til hvordan regjeringen kan bidra til at ordningen blir enda bedre kjent.». Kan utenriksministeren redegjøre for hvilke konkrete forslag som kom fram, og hva regjeringen har gjort for å øke synligheten til ordningen?

Utenriksministerens svar:

I oppfølgingen av Dokument 8:272 S (2020-2021) om ordningen Students at Risk har embetsverket foreslått oppfølging langs fire spor, som min forgjenger utenriksminister Huitfeldt har godkjent. De fire sporene er:

  • Be Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å bidra aktivt til å gjøre Students at Risk-ordningen (StAR) bedre kjent
  • Fremme StARs rolle i å beskytte menneskerettighetsforsvarere i relevante dialoger og prosesser
  • Synliggjøre politisk støtte til StAR
  • Styrke samarbeidet med Kunnskapsdepartementet om mulige arenaer for synliggjøring

Arbeidet med oppfølging langs disse sporene er godt i gang. I løpet av 2023 ble det lagt ut informasjon om StAR-ordningen på regjeringens hjemmesider[1], hvor både utenriksministerens og kunnskapsministerens støtte til ordningen fremgår. Det er også lagt ut informasjon om ordningen på hjemmesidene til HK-dir[2].

Ordningen har videre blitt synliggjort i ulike internasjonale sammenhenger, inkludert at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har presentert ordningen under Nordisk Råds møte i Utvalg for kunnskap og kultur, og at ordningen ble fremmet som eksempel på en «good practice» til UNESCO Higher Education Roadmap 2030. HK-dir har også deltatt i rundebordsmøter i Brussel i regi av European University Association og German Academic Exchange Service, der de informerte om ordningen og deltok i diskusjon om mulige europeiske tiltak.

Studenter og akademikeres viktige rolle innenfor menneskerettighetsarbeidet er synliggjort i utenriksdepartementets nye veileder for menneskerettighetsforsvarere[3], som også inkluderer informasjon om StAR-ordningen. Veilederen ble presentert i den årlige samlingen for de norske ambassadørene i fjor høst, hvor SAIH bidro med konkret informasjon om ordningen.

Ovennevnte viser de viktigste tiltakene så langt. I tillegg kommer mer uformell spredning gjennom diskusjon og møter som hhv. HK-dir og departementet deltar i, og informasjon rettet mot de norske utenriksstasjonene og organisasjonene som bidrar med nominasjoner til ordningen.

[1] Students at risk - regjeringen.no

[2] Students at Risk (StAR) | HK-dir (hkdir.no)

[3] Norwegian guidelines for support to human rights defenders - regjeringen.no