Norsk innsats for menneskerettighetsforsvarere:

Students at risk

– Studentaktivister som står opp for akademisk frihet og ytringsfrihet er viktige stemmer for demokrati og bærekraftig utvikling. Dessverre er det mange som kan bli utsatt for trusler og forfølgelse på grunn av sitt arbeid for menneskerettighetene. De kan derfor ha behov for beskyttelse og mulighet til å fullføre sin utdannelse andre steder, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Å kjempe for menneskerettighetene kan være utfordrende og risikofylt. Students at risk-ordningen er et eksempel på norsk innsats for å beskytte de som forsvarer menneskerettighetene. 

– Gjennom Students at risk-ordningen har utsatte studentaktivister mulighet til både å fullføre utdanningen og fortsette sitt engasjement for menneskerettighetene. Jeg er glad for at dette har fått oppmerksomhet internasjonalt og at flere land jobber med lignende ordninger basert på våre erfaringer i Norge, sier Huitfeldt.

Students at risk-ordningen gjør det mulig for studentaktivister fra utviklingsland å fullføre høyere utdanning i Norge, hvis de av sikkerhetsmessige årsaker på grunn av sitt menneskerettighetsengasjement ikke kan fortsette studiene i hjemlandet. Ordningen bidrar til å styrke det internasjonale beskyttelsesapparatet for utsatte menneskerettighetsforsvarere. Det legges vekt på å identifisere kvinnelige kandidater. Ved utgangen av 2022 hadde 88 studenter mottatt stipend for å studere ved norske læresteder gjennom ordningen. Av disse hadde 48 avlagt en grad på enten bachelor- eller mastergradsnivå. 

Les mer om Students at risk på nettsidene deres.

Universitetsmiljøer er ofte sentre for krav om demokratisk endring og respekt for menneskerettighetene. Studenter som utfordrer myndighetene, kan bli utsatt for ulike former for reaksjoner og sanksjoner, som for eksempel å bli hindret fra å fullføre sine studier. 

– Students at Risk-programmet gir viktige muligheter for studenter som blir forfulgt for sine meninger, eller står i fare for å bli det, til å fullføre studiene sine ved norske høyskoler og universiteter. Utdanning er avgjørende for å fremme demokrati og menneskerettigheter, og programmet bidrar til å forsvare retten til utdanning der den er mest utsatt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Fakta

  • Menneskerettighetsforsvarere er personer som enkeltvis eller sammen med andre arbeider for å styrke vernet om og virkeliggjøringen av menneskerettighetene, uten bruk av vold eller våpenmakt.
  • Mange lands myndigheter oppfatter menneskerettighetsforsvareres arbeid som en trussel mot etablerte maktstrukturer.
  • Norske myndigheter støtter opp om menneskerettighetsforsvarere og deres arbeid på flere måter.
  • Students at risk-ordningen ble formelt opprettet i 2013. Den er basert på et initiativ fra Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO).
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvalter ordningen på vegne av Utenriksdepartementet.