Tilskuddsordninger under Forsvarsdepartementet

Det fordeles om lag 100 millioner kroner årlig fra Forsvarsdepartementets budsjett til frivillige organisasjoner, veteranorganisasjoner og prosjekter til blant annet forskning og utvikling og annen aktivitet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Tilskuddsordninger for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenketanker og universitetsmiljø med et sikkerhets- og forsvarspolitisk utsyn.

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner

Her finner du informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger til frivillig aktivitet. Tilskuddsordningen er ment for frivillige organisasjoner, registrert i Frivillighetshetsregisteret, som arbeider for en opplyst forsvarsdebatt, økt kunnskap om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og at samfunnet bidrar til og støtter oppunder Forsvarets mål og prioriteringer.