Tilskuddsordninger under Forsvarsdepartementet

Det fordeles om lag 100 millioner kroner årlig fra Forsvarsdepartementets budsjett til frivillige organisasjoner, veteranorganisasjoner og prosjekter til blant annet forskning og utvikling og annen aktivitet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Tilskuddsordninger for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenketanker og universitetsmiljø med et sikkerhets- og forsvarspolitisk utsyn.

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og tilskuddsordning for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Her finner du informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger til frivillig aktivitet relatert til frivillige organisasjoner og andre verdenskrig.

Aktuelt nå

Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen på Akershus festning ifm innføringen av allmen verneplikt

Invitasjon til ressursdialogmøte 5. mai

Forsvarsdepartementet inviterer med dette organisasjoner som er interessert i å søke tilskudd gjennom departementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for 2022 til informasjonsmøte onsdag 5. mai kl. 13:00-15:00.