Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og tilskuddsordning for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Her kan frivillige organisasjoner og initiativtakere til prosjekter relatert til andre verdenskrig søke informasjon om tilskudd fra Forsvarsdepartementet (kapittel 1700, post 71). Tilskuddsordningene er hjemlet i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

Kunngjøring av Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner

Organisasjoner som ønske å støtte opp om Forsvarets oppgaver eller bidra til å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, kan søke midler over Forsvarsdepartementets budsjett. Tildelingen skjer i henhold til gjeldende bestemmelser i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. Se blant annet forskriftens kapittel 2.

 

Kunngjøring av Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Organisasjoner, foretak og enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig kan søke midler over Forsvarsdepartementets budsjett. Ordningen har som formål å bidra til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig. Tildelingen skjer i henhold til gjeldende bestemmelser i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. Se blant annet forskriftens kapittel 4.

 

Generell informasjon om tilskuddsordningene

Søknad og rapportering
Det anbefales at søknadsskjema benyttes i forbindelse med søknaden: driftsstøtte og prosjektstøtte. Det vises for øvrig til veiledningen for utfylling av søknadsskjema. I forbindelse med rapportering på tildelte prosjektmidler kan følgende skjema benyttes: rapportering prosjektstøtte. Dersom det er behov for skjema i andre format kan saksbehandler Forsvarsdepartementet kontaktes.

For ytterligere spørsmål om ordningene, kontakt Forsvarsdepartementets avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester.

 

Administrativt
Søknad sendes per e-post til: postmottak@fd.dep.no

Alternativt per post til:

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

NB! Forsvaret forvalter tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter som fremgår av forskriften. Les mer om dette her.

 

Årsrapport

Her kan du lese årsrapporter for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger: