Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner

Her kan frivillige organisasjoner finne informasjon om tilskudd fra Forsvarsdepartementet (kapittel 1700, post 71). Tilskuddsordningene er hjemlet i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

Kunngjøring av Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for tilskuddsåret 2025

Frivillige organisasjoner som ønsker å arbeide for at samfunnet støtter opp om Forsvarets mål og prioriteringer, eller bidra til å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk samt stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, kan søke midler over Forsvarsdepartementets budsjett. Tildelingen skjer i henhold til gjeldende bestemmelser i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. Se blant annet forskriftens kapittel 2.

 

Generell informasjon om tilskuddsordningene

Søknad og rapportering
Det anbefales at følgende søknadsskjema benyttes i forbindelse med søknad og rapportering: 

For ytterligere spørsmål om tilskuddsordningen, kontakt Forsvarsdepartementet på: postmottak@fd.dep.no 

Søknadsfrist: 1. juni 2024.

 

Administrativt
Søknad sendes per e-post til: postmottak@fd.dep.no

Alternativt per post til:

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

 

NB! Forsvaret forvalter tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter, og tilskuddsordning for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig, som fremgår av forskriften. Les mer om dette her og her.