Alle tilskudds- og støtteordningene i Forsvarsdepartementet

Her kan du lese mer om alle tilskudds- og støtteordningene i Forsvarsdepartementet.

Tilskuddsordninger under Forsvarsdepartementet

Det fordeles om lag 100 millioner kroner årlig fra Forsvarsdepartementets budsjett til frivillige organisasjoner, veteranorganisasjoner og prosjekter til blant annet forskning og utvikling og annen aktivitet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Støtteordninger for forsvarsindustrien

FoU-samarbeidsprosjekter er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-samarbeidsprosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte, samt at det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til FOU-samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter. Her kan du lese mer om støtteordningene for forsvarsindustrien.