Støtteordninger for forsvarsindustrien

Markedsføringsstøtte og støtte til FoU-samarbeidsprosjekter

FoU-samarbeidsprosjekter initieres gjennom støttegruppene og er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-samarbeidsprosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte, samt at det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til FOU-samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter. Her kan du lese mer om støtteordningene for forsvarsindustrien.

Informasjon om Forsvarsdepartementets ordning for markedsføringsstøtte

Markedsføringsstøtte er i hovedsak ment for norsk industri og forsvarssektoren innenfor prioriterte teknologiområder for forsvarsindustrielt samarbeid. Her kan du lese mer om kriteriene og søknadsprosessen.

Støtte til FoU-samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industrien i Norge

Norske bedrifter, eller sammenslutninger av norske bedrifter kan søke på  Forsvarsdepartementets tilskuddsordning, som har som formål å stimulere industri og næringsliv til utvikling av teknologi, produkter og tjenester basert på Forsvarets behov. Her kan du lese mer om ordningen.

FoU-Samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industri i Norge

FoU-samarbeidsprosjekter initieres gjennom støttegruppene og er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-prosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte til utviklingsprosjekter, det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter.

Aktuelt nå

Tidligsamarbeid med industrien i Norge

Tidlig samarbeid med norsk industri knyttet til planlagte og mulige fremtidige prosjekter i FDs investeringsportefølje for Forsvaret besluttes av FD.

Program - Støttegrupper

Forsvarsdepartementets programmer for gjennomføring av Forsvarets investeringer: nettverkbasert forsvar, land-, sjø-, luft-, logistikk- og spesialstyrker/soldatsystemer, er utgangspunktet for etableringen av seks støttegrupper for implementering av Forsvarsdepartementets strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser.

Årsrapport for markedsføringsstøtte 2012

Artikkel Sist oppdatert: 28.02.2013

Det vises til retningslinjer for markedsføringsstøtte av 9. mars 2010. Markedsføringsstøtte innebærer støtte til eksportfremmende tiltak av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren.

Årsrapport for markedsføringsstøtte 2011

Artikkel Sist oppdatert: 23.05.2012

I forbindelse med markedsføringsstøtte bistår representanter fra Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvaret norsk industri med brukerinnsikt og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet.

Årsrapport for markedsføringsstøtte 2010

Artikkel Sist oppdatert: 05.05.2011