Krav til rapport om Forsvarsdepartementets markedsstøtte

Her kan du lese hvordan du skriver en rapport når du har mottatt markedsstøtte. Rapportene sendes FD innen tre uker etter at tiltaket gjennomført

Rapport om markedsstøtten bør berøre følgende, samt eventuelle andre forhold som deltakerne mener er relevant å melde tilbake til FD. Rapportene sendes FD innen tre uker etter at tiltaket gjennomført.

Tilbakemeldingsskjema for bedrifter som har mottatt støtte fra forsvaret til markedsføringstiltak:

 • Bedriftens navn og antall deltagere fra bedriften
 • Reisens varighet og formål
 • Navn, grad og stilling på det deltagende personell fra Forsvaret
 • Navn på aktuelle personer og bedrifter en var i kontakt med
 • Ønsket noen av de ovennevnte kontakter ytterligere informasjon om produktene eller eventuell annen oppfølging fra forsvaret/bedriften?
 • Kvalitativ vurdering av utbyttet av Forsvarets deltagelse
 • Oppfølgingsaktiviteter

Tilbakemeldingsskjema for Forsvarets personell som har deltatt i markedsføringstiltak til støtte for norsk industri:

 • Navn, grad stilling og forvaltning
 • Reisens kostnad, varighet og formål
 • Navn på bedrift som ble støttet, og antall deltagere fra denne
 • Ønsket noen av de ovennevnte kontakter ytterligere informasjon om produktene eller eventuell annen oppfølging fra bedriften?
 • Kvalitativ vurdering av utbyttet av Forsvarets deltagelse