Tilskuddsordninger under Forsvarsdepartementet

Det fordeles om lag 70 millioner kroner årlig fra Forsvarsdepartementets budsjett til organisasjoner,  blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Tilskuddsordninger for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenke-tanker og universitetsmiljø med et sikkerhets- og forsvarspolitisk utsyn.

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner

Her kan du søke tilskudd som frivillig organisasjon til Forsvarsdepartementets tilskuddsordning. Også andre kan søke på disse tilskuddene, dersom det er forsvarsrelatert.