Støtteordning fra Veteranavdelingen i Forsvaret til frivillige organisasjoner

Forsvaret har en egen støtteordning for veteraner.

Les mer om dette her https://www.forsvaret.no/veteraner/om-veteraner/okonomisk-stotte-til-veteranorganisasjoner