Tilskuddsordninger fra Forsvarsdepartementet

Det fordeles om lag 80 millioner kroner årlig fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Informasjon om tilskuddsmidlene, med oversikt over søknadsfrister, formål, målgrupper, tildelingskriterier og krav til søker finner du her.