Søknader om tilskudd til historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig er overført til Forsvaret

Behandlingen av søknader om tilskudd til historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig er overført til Forsvaret.

Informasjon om søknadsprosessen: https://kultur.forsvaret.no/museer/om-forsvarets-museer/tilskuddsordning-for-historie-og-minnekulturprosjekter-relatert-til-andre-verdenskrig