Program - Støttegrupper

Forsvarsdepartementets programmer for gjennomføring av Forsvarets investeringer: nettverkbasert forsvar, land-, sjø-, luft-, logistikk- og spesialstyrker/soldatsystemer, er utgangspunktet for etableringen av seks støttegrupper for implementering av Forsvarsdepartementets strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser.

Forsvarsdepartementets programmer for gjennomføring av Forsvarets investeringer: informasjonsinfrastruktur, land-, sjø-, luft-, logistikk- og spesialstyrker/soldatsystemer, er utgangspunktet for etableringen av seks støttegrupper for implementering av Forsvarsdepartementets strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser.

Under Forsvarsdepartementets ledelse er det derfor etablert 6 støttegrupper for å bidra til gjennomføringen av strategien for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser. Hver gruppe har medlemmer fra de departementsledede programmene for investeringsvirksomhet, herunder FLO og styrkeprodusent(ene), Nærings- og handelsdepartementet og forsvarsindustrien.

Støttegruppene er:

1. Landsystemer
2. Sjøsystemer
3. Luftsystemer
4. Logistikksystemer
5. Informasjonsinfrastruktur (INI)
6. Soldatsystemer/spesialstyrker (SOS/SOF)

Kontaktpersoner:

Landsystemer
Seniorrådgiver Bjørn Ryen
Tlf: 23 09 64 55
Logistikksystemer
Oberstløytnant Arild Andersen
Tlf: 23 09 64 19

Sjøsystemer
Oberstløytnant Inger B. K. Sørvåg
Tlf: 23 09 65 88

Informasjonsinfrastruktur (INI)
Oberstløytnant Tom Haldor Juliussen
Tlf: 23 09 64 79
Luftsystemer
Seniorrådgiver Ronny Fagereng
Tlf: 23 09 64 32
Soldatsystemer/spesialstyrker
Oberstløytnant Terje Ågren
Tlf: 23 09 64 38