Støtteordning fra Veteranavdelingen i Forsvaret til frivillige organisasjoner

Forsvaret har en egen støtteordning for veteraner.

Les mer om dette her.