Årsregnskap 2017

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Barne- og likestilingsdepartementets årsregnskap for 2017 (PDF).

Revisjonsberetning for BLDs årsregnskap 2017 (PDF).