Årsregnskap 2015

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets årsregnskap for 2015 (PDF)