Årsregnskap 2018

Barne- og likestillingsdepartementet årsregnskap 2018 (PDF)

Revisjonsberetning for BLDs årsregnskap 2018 (PDF)