Etater og virksomheter

Oversikt over Barne- og familiedepartementets underliggende etater og virksomheter.

Hva er etater og virksomheter?

Tildelingsbrev til underliggende virksomheter.

Tilknyttede virksomheter.

 

Til toppen