Etater og virksomheter

Oversikt over Barne- og familiedepartementets underliggende etater og virksomheter.

Hva er etater og virksomheter?

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter.

Tilknyttede virksomheter.