Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.

Opplysningsvesenets fond skal tilgodese kirkelige formål i samsvar med Grunnloven § 106 og lov om Opplysningsvesenets fond. Fondet har mange likhetstrekk med en stiftelse i dette at verdier skal bevares og avkastningen tilgodese spesielt definerte formål.

Fondet forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond og er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.ovf.no/