Tildelingsbrev og årsrapporter - Barne- og likestillingsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev frå Barne- og likestillingsdepartementet til underliggande verksemder samt årsrapportar.

 

Tildelingsbrev fra tidligere år:

Til toppen