Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter – Barne- og familiedepartementet

Oversikt over tildelingsbrev fra Barne- og familiedepartementet til underliggende virksomheter samt årsrapporter.

Andre tildelingsbrev (2007–2013)