Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter – Barne- og familiedepartementet

Oversikt over tildelingsbrev fra Barne- og familiedepartementet til underliggende virksomheter samt årsrapporter.

Instruks

Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev 2024
Vedlegg 1  Vedlegg 2  Vedlegg 3
Tillegg nr. 1  Tillegg nr. 2  Tillegg nr. 3  Vedlegg til tillegg nr. 3

Tildelingsbrev 2023  
Tillegg nr. 1  Tillegg nr. 2  Tillegg nr. 3  
Tillegg nr. 5  Tillegg nr. 6  Tillegg nr. 7  Vedlegg til tillegg nr. 7 
Tillegg nr. 8  Tillegg nr. 9  Tillegg nr. 10  Tillegg nr. 11  Tillegg nr. 12 |

Tildelingsbrev 2022 
Tillegg nr. 1  Tillegg nr. 2  Tillegg nr. 3  Tillegg nr. 4  Tillegg nr. 5  
Tillegg nr. 6   Tillegg nr. 7  Tillegg nr. 8  Tillegg nr. 9  Tillegg nr. 10 |

Tildelingsbrev 2021 
Tillegg nr. 1  Tillegg nr. 2 
Tillegg nr. 3  Tillegg nr. 4  Tillegg nr. 5  Tillegg nr. 6  Tillegg nr. 7 
Tillegg nr. 8  Tillegg nr. 9  Tillegg nr. 10

Tildelingsbrev 2020 
Tillegg nr. 1  Vedlegg til tillegg nr. 1  Tillegg nr. 2  Tillegg nr. 3  
Tillegg nr. 4  Tillegg nr. 5  Tillegg nr. 6  Tillegg nr. 7  Tillegg nr. 8 
Tillegg nr. 9

Tildelingsbrev 2019 | Tildelingsbrev 2018Tildelingsbrev 2017 | Tildelingsbrev 2016 | Tildelingsbrev 2015 | Tildelingsbrev 2014 | Tildelingsbrev 2013 | Tildelingsbrev 2012 | Tildelingsbrev 2011 | Tildelingsbrev 2010 | Tildelingsbrev 2009 | Tildelingsbrev 2008 | Tildelingsbrev 2007 | Tildelingsbrev 2006 |

Årsrapport 2023 | Årsrapport 2022 | Årsrapport 2021 |
Årsrapport 2020 | Årsrapport 2019 | Årsrapport 2018 |
Årsrapport 2017 | Årsrapport 2016 | Årsrapport 2015 |

Andre tildelingsbrev (2007–2013)