Andre tildelingsbrev

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev 2013

Tildelingsbrev 2012

Tildelingsbrev 2011

Tildelingsbrev 2010

Tildelingsbrev 2009

Tildelingsbrev 2008

Tildelingsbrev 2007