Andre tildelingsbrev: 2008

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

SIFO

Positiv miljømerking